Extra konkursstatistik från UC: Den kraftiga konkursvågen spås avta redan i maj

Pressmeddelande maj 13, 2020 07:45

UCs konkursstatistik baserad på data under perioden 1-12 maj 2020 tyder på att de senaste månadernas kraftiga konkursökningar mattas av. Antal bolag i konkurs per dag i maj 2020 spås uppgå till 21 företag per dag, jämfört med 20 bolag i konkurs per dag under 2019. Med andra ord ligger konkurserna på samma nivå som i maj i fjol. När det specifikt gäller konkurser inom restaurang- och hotellbranschen spår UC att konkurserna kommer att öka med 50% under maj månad.

I mars och april har vi sett kraftiga konkursökningar i hela landet, och framför allt inom stora branschsegment. Färsk data från UC för maj månads första period indikerar dock att konkurserna avtar.

-Den första konkursvågen tycks ha avtagit. De första siffrorna i maj indikerar att den ökning av konkurserna vi såg i mars och april har lugnat ner sig. Många företag i besöksnäring och detaljhandel har fortsatt stora problem med lönsamheten just nu, men det har inte inneburit att de har gått i konkurs i någon större omfattning jämfört med förra året. Den första konkursvågen slog ut framförallt mindre företag inom hotell- och restaurangbranschen, även om några stora detaljhandlare också drabbades, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

-De branscher som är hårdast drabbade är hotell- och restaurangbranschen. Branschsegmentet har en fortsatt hög konkursnivå och konkurserna spås fördubblas i maj jämfört med i fjol, även om konkurstakten mattas av, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

För tidigt att bedöma om trenden är bestående
Konkurserna i maj spås avta och inte öka lika kraftigt som mars och april. Enligt Konjunkturinstitutet basscenario faller Sveriges BNP med 7 procent i år.

-Varslen har nått tillverkningsindustrin och transportbranschen. Det indikerar att stressen ökar bredare bland fler företag längre fram. En kvalificerad gissning är att sensommaren blir en period av ökade konkurser. Med en ökad arbetslöshet är det extra viktigt att värna om konsumenterna från alla aktörer i samhället. Att undvika överskuldsättning är extra viktigt i ett läge där fler blir av med jobbet. Kreditbranschen bör vara återhållsam med konsumtionskrediter till riskgrupper i samhället så att vi inte hamnar i ett scenario av ökad överskuldsättning till följd av den rådande pandemin, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC.

Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen spås öka med 50 procent i maj 2020 jämfört med maj 2019. Inga andra konkursökningar går att förutse för maj månad, utan antalet konkurser för maj 2020 spås ligga på samma nivå som i maj 2019.

*UC:s extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-12 maj 2020, jämfört med 1-31 maj 2019. Totalt sett väntas 2,4 bolag per dag att gå i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,5 bolag i konkurs under maj 2019. Inom detaljhandeln väntas 2,6 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 2,5 bolag per dag under maj 2019. Totalt sett spås 21 aktiebolag per dag att gå i konkurs under maj 2020, jämfört med 20 aktiebolag per dag i maj 2019.

UCs ordinarie konkursstatistik uppdateras den 1 juni.

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.