Extra konkursstatistik från UC: Fortsatta konkursökningar men viss avmattning i de mest utsatta segmenten

Pressmeddelande apr 22, 2020 07:45

UCs konkursstatistik för 1-21 april 2020 visar på fortsatta konkursökningar. Konkurser inom detaljhandeln och även partihandeln spås* öka med 68 respektive 74 procent i april. Konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen spås fortsatt öka med 200 procent i jämförelse med april 2019.

April månad börjar lida mot sitt slut och ny statistik från UC visar att ökningen av antal konkurser förhållandevis har mattats av. Den höga konkurstakt som har varit har planat ut senare delen av april.

Inledningsvis i april såg vi kraftiga konkursökningar i flera segment, framför allt inom hotell- och restaurangbranschen. Vi hade en kraftig utslagning av bolag efter påsk. Den utvecklingen fortsätter denna vecka, men ökningstakten ligger still. Många av bolagen hade det kämpigt redan före pandemin. Kanske ser vi en lättnad när uteserveringarna öppnar och vissa restauranger ställer om till hemleverans och nya koncept. Kunderna är vana vid att äta restaurangmat, framför allt i storstäderna, och de allra flesta har intakta inkomster. Parallellt hjälper permitteringar och stödpaket för en del restauranger. Detta till trots är vår analys att vi kommer att fortsätta se ökat antal konkurser framöver, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

”E-handeln kommer att fortsätta att ta andelar av den totala försäljningen”
Konkurser inom detaljhandeln och partihandeln spås öka med 68 respektive 74 procent under april månad, jämfört med april i fjol, där e-handeln spås bli viktigare än någonsin just nu.

Partihandeln är en heterogen bransch med högt omvandlingstryck redan före krisen i takt med ökad konkurrens, digitalisering och stegvisa effektiviseringar. Små specialiserade aktörer samsas med högeffektiva logistikcentraler. Partihandeln påverkas av hur mycket konsumenter och företag köper. Trots att vi har haft många år av högkonjunktur har många bolag svårt att få verksamheten att gå runt. Därför slås de ut när efterfrågan på framförallt sällanköpsvaror går ned mycket kraftigt. Framöver kommer lågprisvaruhus och budgetkoncept gynnas precis som e-handeln. E-handeln kommer att fortsätta att ta andelar av den totala försäljningen, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Konkurser inom hotell- och restaurangbranschen spås öka med 200 procent i april 2020 jämfört med april 2019. Inom detaljhandeln spås de öka med 68 procent och inom partihandeln med 74 procent jämfört med april 2019.

*UC:s extra konkursstatistik baseras på konkurser som inrapporterats under perioden 1-21 april 2020, jämfört med 1-30 april 2019. Totalt sett väntas 3,6 bolag per dag att gå i konkurs inom hotell- och restaurangbranschen, jämfört med 1,2 bolag i konkurs under april 2019. Inom detaljhandeln väntas 3 bolag per dag att gå i konkurs, jämfört med 1,8 bolag per dag under april 2019. Inom partihandeln väntas 2 bolag per dag att gå i konkurs jämfört 1,2 bolag per dag i med april 2019. Statistiken är en uppskattning på den fortsatta konkursutvecklingen inom hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen baserat på hur takten ser ut just nu.

UCs ordinarie konkursstatistik uppdateras den 4 maj.

Om UCs konkursstatistik
UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.