Konkurserna minskar i hela landet – uppsving även för utsatta branscher

Pressmeddelande jul 01, 2019 07:45

Färsk statistik från UC visar att konkurserna i landet minskar med 16 procent för juni månad jämfört med samma månad föregående år. Konkurserna i hårt konkurrensutsatta branscher som detaljhandeln minskar med 12 procent. Glädjande statistik inför sommaren är att konkurserna restaurang- och hotellbranschen minskar med hela 22 procent.

Konkurserna i juni månad minskar och detaljhandeln är den bransch som överraskar med en minskning på 12 procent. Totalt sett i landet minskar antalet med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret 2019 har konkurserna legat på samma nivå som under 2018. Richard Damberg, ekonom på UC kommenterar läget:

- Det är glädjande att se att konkurserna i landet minskar för tredje månaden i rad. Inte minst för de företagare som sliter för att nå lönsamhet. Vi får se om den trenden håller i sig eller om det är ett tillfälligt hack i kurvan. Ser vi till första halvåret 2019 så har konkurserna faktiskt legat still mot förra året, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Detaljhandeln fortsatt riskfylld kreditaffär
Konkurserna i detaljhandeln minskar med 12 procent under juni. Totalt under första halvåret har de dock ökat med 15 procent. Detaljhandeln är fortsatt en av de branscher som är mest utsatta för konkurser. Nästan 1 % av alla detaljhandelsbolag försätts i konkurs medan exempelvis kommunikationsbranschen, som ligger bäst till, har en konkursfrekvens på cirka 0,2 %.

- Under våren har ett antal stora aktörer inom detaljhandeln gått i konkurs. Låga marginaler, svag kronkurs och hög konkurrens är några faktorer som gör att branschen omvandlas fort. Att ha e-handel är inte heller en garanti för lönsamhet om man inte kan möta sina kunder behov, säger Richard Damberg.

- Mindre detaljhandelsbolag kommer även i fortsättningen ha svårt med att finansiera sig. Osäkerheten har ökat i branschen och även om ett bolag har bra kassaflöde idag är det ingen garanti för framtiden i det höga omvandlingstryck branschen är inne i. Vi såg hur snabbt det exempelvis gick i skiv- och bokhandeln, avlutar Richard Damberg.

Stockholm, Östergötland och Jämtland är de län där konkurserna ökar mest. I Västra Götaland minskar konkurserna.

Ta del av all statistik och grafer på: www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik för 2019
UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken från den första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag mäts statistiken från första arbetsdagen till den första arbetsdagen i efterföljande månad.

uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå. Du kan även ladda ner kartan med statistik per månad och totalt över året. För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/