Färsk statistik från UC visar: Kraftig minskning av konkurser i byggbranschen

Pressmeddelande jul 02, 2018 08:00

Statistik från UC visar att antalet konkurser i juni ökar med tio procent. Byggbranschen gör ett positivt uppsving och minskar med 16 procent samtidigt som konkurser i flertalet andra stora branscher ökar.

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser i juni månad ökar med tio procent. Men den största förändringen i juni månad står byggbranschen för som minskar med hela 16 procent. Samtidigt ökar konkurserna i stora branscher som restaurang- och hotellbranschen (+ 11 procent), partihandel (+ 16 procent) och transportbranschen (+ 45 procent). 

- Halvtid i 2018 och årets först sex månader har minst sagt varit varierande. Denna månad ser vi en klar majoritet av ökat antal konkurser i våra län medan en hårt utsatt bransch som byggbranschen gör sin absolut bästa månad hittills detta år, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Stor skillnader bland landets alla län
Konkursutvecklingen bland företagen ute i landet varierar. Sett till störst ökning i förhållande till procent återfinns Blekinge län i toppen som ökar med 233 procent i juni månad. Därefter följer Hallands och Jämtlands län med en ökning på 133 procent respektive 100 procent.

Mest positiva konkursutveckling i juni sett till landets län står Norrbottens län för med en minskning om 32 procent.

Ta del av ökad statistik och bilder på: https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik för 2018
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och 2018 kommer den månatliga konkursstatistiken mäta första till sista dagen per månad. Sker månadsskiftet på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

På.uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå. Du kan även ladda ner kartan med statistik per månad eller totalt över året.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/