Färsk statistik från UC visar: Detaljhandeln fortsatt stark under april

Pressmeddelande maj 02, 2018 08:00

Statistik från UC visar att antalet konkurser i detaljhandeln fortsätter att minska. I april månad minskar antalet konkurser i segmentet med 14 procent jämfört med samma månad föregående år. Antalet konkurser i landet, oberoende av bransch, ökar dock med 21 procent för april månad.

UCs konkursstatistik visar att antalet konkurser i april månad ökar med 21 procent jämfört med samma månad föregående år. För 2018 totalt sett har antalet företagskonkurser ökat med 4 procent.

Stark detaljhandel men svikande siffror för byggindustrin
Byggindustrin redovisar en ökning på 35 procent för april månad jämfört med april i fjol.

Däremot visar UCs statistik att detaljhandeln är på rätt väg med ännu en månad av minskat antal konkurser.

- Det pågår nu en diskussion om vad som händer om Amazon ger sig in i den svenska e-handeln. Mat, möbler och mode kommer antagligen att klara sig bra, medan böcker, elektronik och leksaker kommer att få det tufft i den hårdnande konkurrensen inom e-handeln, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Ökade möjligheter med nya tullregler
Utöver den starka konjunkturen kan nya tullregler som ålagts konsumenter sedan den 1 mars 2018 för paket från Kina bidra till en fortsatt positiv utveckling för detaljhandeln.

- Den globala e-handeln exploderade under 2017 med ökade volymer. Under 2018 finns det skäl att anta att den kommer att förändras något i Sverige. Från den 1 mars 2018 betalar konsumenten minst 75 kronor för varje försändelse som kommer från länder utanför EU och som hanteras av PostNord. Det är möjligt att svensk detaljhandel tar en del av kakan och att företagen överlever än bättre framöver, avslutar Richard Damberg.

Ta del av ökad statistik och bilder på: https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik för 2018
UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och 2018 kommer den månatliga konkursstatistiken mäta första till sista dagen per månad. Sker månadsskiftet på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

På.uc.se/konkursstatistik kan du numera se en karta över företagskonkurser på länsnivå. Du kan även ladda ner kartan med statistik per månad eller totalt över året.

För mer information om UC och den fullständiga konkursstatistiken, läs mer på: www.uc.se/konkursstatistik/