Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Svenskarnas förtroende för sociala medier i botten

Nyhet feb 28, 2023 08:02

Svenskarna har mycket lågt förtroende för företag inom sociala medier, visar en ny riksomfattande undersökning om svenskarnas syn på digital integritet.  Undersökningen har genomförts för nionde året i rad av Insight Intelligence tillsammans med UC, Karlstad universitet, Svensk Handel och Malmö universitet och innefattar svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 70 år.

Endast två procent av svenskarna säger sig ha förtroende för företag inom sociala medier. 72 procent upplever Facebook som osäkert när det kommer till hur deras personlig information hanteras. 69 procent upplever Tiktok som osäkert.

Aktörer inom offentlig sektor toppar nu den digitala förtroendelistan. 2015 svarade 37 procent av svenskarna att de hade förtroende för offentlig sektor när det kommer till hanteringen av personlig information digitalt. I årets undersökning är motsvarande andel 64 procent. Det betyder att offentlig sektor för första gången går om banker i topplistan av digitalt förtroende.

– Drygt en av tio säger sig ha varit med om ett bedrägeri digitalt. Det vanligaste tillvägagångssättet för personuppgiftsbedrägerier är via länk i ett sms eller mail, vilket 38 procent av de svarande utsatts för. Näst vanligast var att bli lurad till att använda Bank-id vilket 8 procent utsatts för. Undersökningen visade också att nästan hälften av deltagarna inte kände till vilket skydd man hade mot bedrägerier idag, och andelen var dubbel så hög inom den yngsta målgruppen som den äldsta. Det är såklart mycket oroande, menar Gabriella Göransson som är VD på UC AB.

Hela åtta av tio säger sig göra någonting för att förhindra insamling av personlig information (79 %). Det vanligaste är att avvisa platstjänster i appar och på hemsidor, drygt hälften av svenskarna säger sig göra det. Fyra av tio säger sig ställa in appar så att de inte har tillgång till information eller funktioner på telefonen.

Undersökningen visar också att:
- Nästan varannan godkänner kakor/cookies utan att ha tagit del av informationen om hur de
används (47 %).
- BankID är den vardagstjänst som flest upplever som säker. Facebook upplevs som mest
osäker.
- Ju mer rabatt man får på ett köp, desto mer personlig information är man villig att dela

Undersökningen baseras på svar från 1000 personer i Sverige mellan 16 och 70 år som under januari 2023 intervjuats
genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Samtliga resultat finns sammanfattade i rapporten
”Delade Meningar 2023”.