Information om CSN-lån adderas för att minska överskuldsättning

Nyhet maj 28, 2020 08:00

UC adderar nu information om CSN-lån i sina kreditupplysningar. Informationen ger kreditgivare en ännu mer träffsäker grund till att fatta goda beslut på. CSN-lån är viktig information i ett komplett beslutsunderlag som därmed bidrar till att minska överskuldsättning i samhället.

UC adderar nu, som första aktör på marknaden, information om CSN-lån i sina kreditupplysningar. Syftet är att kunna erbjuda ett så komplett beslutsunderlag som möjligt och för att kreditgivare ska kunna ta bättre beslut baserat på korrekt och relevant data.

-Över 1,6 miljoner människor har idag CSN-lån på totalt över 230 miljarder svenska kronor. För oss är det här en viktig beståndsdel för att kunna erbjuda ett så komplett beslutsunderlag som möjligt för kreditgivare. Med hjälp av kompletta beslutsunderlag kan kreditgivare ta bra beslut som gynnar både konsumenten och samhället och i slutändan minska risken för överskuldsättning, säger Gabriella Göransson, affärsområdeschef för kreditinformation på UC.

Viktig beståndsdel för att minska överskuldsättning

Att tillhandahålla komplett, relevant och aktuell data till kreditgivare är en central del av kreditupplysningsbolagens ansvar. Överskuldsättning skadar hela samhället och det är viktigt att kreditupplysningsbolag, så väl som kreditgivare, gör sitt yttersta för att minska den här risken.