Därför är din kundrelation viktigare nu än någonsin: UC:s tips på vad du som företagare bör tänka på i osäkra tider

Nyhet mar 19, 2020 01:45

Coronaviruset spridning över världen kommer att påverka vår ekonomi under en lång tid framöver. Över tid kommer vi att etablera nya rutiner både vad det gäller privatliv och arbetsliv, och sedan kommer nästa utmaning: våra kunder.

Coronaviruset spridning över världen skapar oro och osäkerhet. En stor del av är oron handlar om ekonomi och som företagare är det extra viktigt att både ta hand om sig själv – och sina kunder.

Dina kunder kan komma att höra av sig och fråga om anstånd med betalningar. Eller så kan betalningen utebli. I tider av kris vill vi alla hjälpas åt och ett sätt är att vara förberedd på hur du och dina medarbetare ska hantera uteblivna fakturor. Det gäller även gamla trogna kunder du känner sedan länge. De kan faktiskt gå i konkurs på grund av att deras kunder går i konkurs, kommentarer Richard Damberg, ekonom på UC.

-I osäkra tider tar även företagsbedrägerierna fart. Var uppmärksam och säkerställ att du bevakar företagshändelser i ditt eget bolag, för att minimera risken att någon försöker begå ett ägarbyte eller adressändring, och därigenom kunna begå brott, avslutar Richard Damberg.

UC:s tre tips:

  • Se upp för bedragare
    Osäkra tider utnyttjas av bedragare. De kartlägger företag och fiskar efter information för att utnyttja det stressade läge som har uppstått på många arbetsplatser. Något som kommer att öka är falskmejl om skatteåterbäring, där avsändaren försöker få tag i företagets kontouppgifter. Är det bråttom eller låter för bra för att vara sant; stanna upp och tänk efter. Säkerställ även att ni bevakar aktuella företagshändelser i ert eget bolag, för att minska risken att någon försöker göra ändringar för att därefter begå brott.
  • Kartlägg dina kunder
    Identifiera dina riskkunder. De finns antagligen i riskbranscher som restaurang, hotell, researrangörer, viss tillverkande industri, eventsektorn, bygg, åkerier och detaljhandel (med undantag för livsmedel som har haft ett uppsving senaste veckan.) Finns det kunder som borde ha förskottsbetalning som krav? Gå igenom dem du har störst affärsrisk med och ställ krav. Om du accepterar en sen betalning så ställ också krav på information. Gå igenom kundens situation tillsammans och kom överens om en plan med information och betalningar med datum.
  • Skär i kostnaderna
    Att skära i kostnader är svårt men ett måste om uppdragen viker. Kontakta din företagsbank och prata om ditt läge. De uppskattar öppenhet och det stärker förtroendet för dig. Har du amorteringslån kan du be om amorteringsfrihet för att stärka din kassa. Det kommer att bedömas individuellt men det är alltid bättre att ta upp frågan i god tid. 


Ta del av alla UCs tips på vad du som små- eller medelstor företagare bör tänka på i osäkra tider:
https://www.uc.se/blogg/relation-med-kunden-ar-nu-viktigare-ar-nagonsin/