Information om coronavirus

UC, som är en del av Enento Group, har en kontinuitetsplan som inkluderar en krisplan samt likvärdiga planer för att säkerställa vår verksamhets kontinuitet vid olika generiska scenarier som kan tänkas uppstå. Kontinuitetsplanen styr i detalj vilket agerande som ska äga rum om ett eller flera av dessa scenarier uppstår.

Denna kontinuitesplan är nu aktiverade på grund av coronaviruset. 

Vad gör vi? 

Vi har utsett en arbetsgrupp som via dagliga möten följer utvecklingen samt myndigheternas rekommendationer vad gäller coronaviruset. Gruppen rapporterar dagligen till VD och ledningsgrupp.

Vi följer och analyserar information från WHO, ECDC och lokala hälsomyndigheters rekommendationer. Allt detta ligger till grund för information och förhållningsregler för våra anställda och konsulter för att begränsa spridningen av coronaviruset. 

Följande gäller tillsvidare:

  • Alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån såvida det inte påverkar arbetet på ett negativt sätt.
  • Alla anställda som har rest i något av högriskområdena måste stanna hemma under 14 dagar innan de kommer in till kontoret.
  • Samtliga interna och externa möten ska hållas digitalt.
  • Resor begränsas till absolut nödvändiga resor.
  • Länk till WHOs hemsida med information om coronavirusets spridning, samt allmän information till anställda finns upplagt på en separat yta på vårt intranät.
  • Samtliga åtta kontor har information till besökarna på ytterdörrarna där det står att man inte är välkomna in på våra kontor om de nyligen har besökt något av högriskområdena.

Vi vill poängtera att dessa åtgärder inte på något sätt påverkar vår dagliga verksamhet eller vår tillgänglighet.

 

Läs mer i bifogad Q&A.