UC bevakar utvecklingen i kreditbetygen

Uppdaterad 2020-04-07

I dessa mycket speciella tider är det viktigare än någonsin att även fortsättningsvis möjliggöra flöden av krediter och att hjälpa företag att upprätthålla sina verksamheter. Vi på UC kommer att fortsätta leverera högkvalitativa kreditupplysningar och kreditscore.


Kort summering av vår nuvarande hållning:

  • Vi har inte gjort några ändringar i våra score och riskklasser, men vi bevakar situationen noga och överväger olika alternativ.
  • Vi är öppna inför möjligheten att göra justeringar, i så fall med kort varsel och i nära dialog med våra kunder.
  • Vi uppmuntrar våra kunder att göra sina kreditbedömningar på all tillgänglig information. Utöver kreditupplysning och kreditscore/riskklass kan andra exempel vara branschexponering och statliga stödåtgärder.
  • Vi vet att effekten på betalningsanmärkningar och konkurser från inbromsningar i ekonomin historiskt sett har varit betydligt mindre och långsammare på konsumenter än på företag. Därmed kommer vårt fokus i huvudsak att ligga på våra företagsscore, även om det vi nämner här gäller båda.

Många svenska små- och medelstora bolag kommer vara helt beroende av lån för att kunna överleva den här krisen och Sveriges kreditgivare har därmed ett stort ansvar och en utmaning i att upprätthålla en klok kreditgivning. En naturlig fråga är hur väl UCs kreditscore fungerar just nu, när ett stort antal företag tappar en betydande del av sina intäkter kanske i flera månader.

Det korta och ärliga svaret är: vi vet inte. Det vi vet från tidigare lågkonjunkturer är att scorens rangordning, alltså förmågan att sortera riskerna, inte påverkas så mycket. Däremot kommer våra riskprognoser troligen underskatta risken generellt idag, vilket gör det extra viktigt att se över sina kreditregelverk. Vi jobbar nu hårt för att fortsätta bidra till en smidig kreditgivning på marknaden och väger alltid argument för eventuella justeringar i modellerna mot annan information.

UCs nuvarande hållning är följande:

Vi gör inga ändringar i våra modeller, utan låter vårt företagsscore UC Risk Företag återspegla den finansiella styrkan före Coronakrisen.

Vårt antagande är att bolag med god kreditvärdighet har lättare att tillgodoräkna sig olika stödåtgärder, kommer snabbt vinna tillbaka kunder och kommer gå relativt starka ur krisen när efterfrågan ökar igen.

Vi uppmuntrar alla våra kunder att göra sina bedömningar baserat på all tillgänglig information. Utöver kreditupplysningen och score/riskklass även branschexponering och offentliggjorda statliga åtgärder. Samtidigt bevakar vi läget noga och överväger olika alternativ. Vi förbehåller oss möjligheten att göra justeringar, vilka i så fall kommer göras på kort varsel, men givetvis i nära dialog med våra kunder.

Till våra kunder med kreditscore och riskklasser inbyggda i automatiska beslutsystem rekommenderar vi att regelverken nu ses över. Vi förväntar oss en ökning i framtida kreditförluster och därför kan avslagsgränser och liknande behöva justeras. UC stöttar er naturligtvis i detta. Även kreditbevakning kan vara en viktig del i att förstå utvecklingen i en befintlig portfölj.

Vi försöker så långt som möjligt basera våra modeller och rekommendationer på insikter från historisk data och detta kommer alltid att vara vår utgångspunkt, då det har visat sig ge oss de mest stabila modellerna på lång sikt. Om det är nödvändigt kommer vi att agera utifrån trovärdiga prognoser för att riskbedömningen varje dag ska kunna vara framåtblickande och säker.

Om du har några frågor, hör av dig till din kontaktperson hos oss eller skicka ett e-postmeddelande på info@uc.se så hjälper vi dig.

Vill du ladda ned ovanstående information i en pdf, klicka här!