Staffan Alterbro

CTO på UCs IT-avdelning

Träffa Staffan Alterbro som arbetar som CTO på UCs IT-avdelning.

Hej Staffan! Du är främst anställd som CTO här hos oss, men har även en massa andra ansvar. Vad gör du på dagarna egentligen?

I rollen som CTO blir ansvaret ganska brett men mitt fokus ligger på modernisering av våra tekniska plattformar samt att vi skapar processer för att effektivt utveckla lösningar på dessa. I detta ansvar handlar det mycket om att förstå vilka förutsättningar vi behöver ha både inom affären och IT för att kunna åstadkomma detta. Just nu är det ju extra roligt att vara CTO då vi nu har en ny strategisk plattform som vi kommer att få mycket nytta av framöver!

Du ansvarar även för innovationen på UC. Vad betyder innovation för dig?

För mig är väl egentligen innovation en förändring som är något utöver den vanliga progressen vi alla strävar efter varje dag. Innovation handlar för mig om att göra någonting helt nytt eller att lösa något befintligt på ett helt annat sätt, gärna med ändrat beteende som följd. Jag skiljer verkligen på innovation och affärs- eller IT-utveckling.

Är vi på UC innovativa tycker du?

Vi blir bättre och bättre. Jag tror UC mår väldigt bra av att det kommer in så många nya medarbetare som tar med sig kunskap och idéer som kan leda till en högre grad av innovation.

Vad anser du är en bra egenskap att inneha för att jobba här hos oss på UC?

Att man gillar och ta en finkaffe och samtidigt utbyter kunskap och gemensamt löser problem. Jag som har 30-35 möten i veckan försöker verkligen byta några av dessa mot andra former av dialog. Sen tror jag att en bra egenskap är att vilja delta, inom IT pratar vi just nu mycket om personlig ansvar och effektiva arbetssätt över organisationsgränserna.