Sälj mer till dina befintliga kunder

Vi hjälper dig analysera, uppdatera och utvärdera kunder och kampanjer


Vi hjälper dig få värdefulla insikter om dina kunder baserat på data och analys. Med uppdaterad information om dina kunder blir du mer relevant i din kommunikation och marknadsföring.  

Ett uppdaterat kundregister på företag gör att du kan:

 • Identifiera dina bästa kunder och få dem att bli fler genom målgruppssegmentering 
 • Få ökad kundinsikt och gör bättre urval för din marknadsföring
 • Få bättre effekt av dina kampanjer och öka din försäljning tack vare ett mer personifierat budskap 
 • Utvärdera kampanjresultat och analysera lönsamhet

Bättre beslutsunderlag

Analysera

Med bättre beslutsunderlag kan du anpassa och få effektiv kommunikation, högre kundlojalitet och ökad lönsamhet

 • Berika dina företagskort med mer data för effektivare målgruppsanalys
 • Hitta och förstå gemensamma nämnare i kundbasen
 • Identifiera lönsamma kunders profil och använd insikterna för ökad försäljning
 • Churnanalys - få kunderna rangordnade efter risk och lojalitet 

Kundregister

Uppdatera

Säkerställ högre öppningsfrekvens av din kundkommunikation genom ett bättre uppdaterat kundregister

 • Med rätt kontaktuppgifter till dina kunder sparar du tid och resurser
 • Eliminera dina dubbletter
 • Nå fler kunder genom mer personaliserad kommunikation
 • Öka öppningsfrekvensen och minska andelen e-postmeddelanden som hamnar i skräpkorgen 

 

Kampanjuppföljning

Utvärdera

Utvärdera resultatet av enkla såväl som komplicerade kampanjer

 • Utvärdera kampanjens effektivitet och lönsamhet
 • Analysera svarande per kundgruppering
 • Optimera nästa kampanj genom analys

Kontakta mig