Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

UC hjälper E.ON att minimera kreditriskerna

För ett företag med nära en miljon privat- och företagskunder är det inte svårt att förstå att kreditriskminimering är avgörande för att optimera resultatutvecklingen. Energiföretaget E.ON har valt att samarbeta med UC för att hitta datadrivna arbetssätt som hjälper dem att ha full koll på hur kreditriskerna utvecklas.

– Vi har använt oss av UCs tjänster sedan 2018 och har under den tiden etablerat ett mycket bra samarbete. Tillsammans har vi fått fram välfungerande modeller som hjälper oss att optimera vårt sälj, säger Philip Jacobsson, chef för Customer Receivables på E.ON Kundsupport Sverige AB.

Hanterar miljarder

Philip har jobbat med ”ta betalt-frågor” på E.ON i dryga tiotalet år. I sin nuvarande chefsbefattning leder han ett 16 personer starkt team med ansvar för reskontra och kredithantering. Vilket innefattar såväl kreditriskbedömning som ansvar för att betalningshantering och att fakturorna blir betalda.

– Kreditprövning är av avgörande betydelse för oss. Vi vill ju kunna sälja till så många som möjligt, men samtidigt är det viktigt att vi har kontroll över våra risker. Som alla företag vill vi ju att de som blir våra kunder betalar våra fakturor, och att de fortsätter att göra det över tid, säger Philip Jacobsson.

Givande samarbete

Och det är förstås där UC kommer in i bilden. E.ON använder idag UCs kreditupplysnings– och kreditbevakningstjänster.

– Vi har ett väldigt givande samarbete kring de här frågorna och har tillsammans fått fram bra modeller för att hantera statistik, identifiera riskkunder och förutse framtida kreditrisker. Modeller som gjort att vi kunnat öka vår försäljning till en given risk.

Sedan en tid tillbaka använder ni väl även tjänsten UC Detekt mot företagsbedrägerier. Hur har den fungerat?

– Det är svårt att lyfta ut en enskild tjänst på det sättet. Man måste se de olika tjänsterna som en helhet. Det är vad de levererar tillsammans som är det intressanta. Och helheten har gått väldigt bra. När det gäller UC Detekt kan man säga att den ligger som ett filter över samtliga tjänster, ett filter som ger extra trygghet.

Med tanke på de betydande belopp Philip och hans personal hanterar gäller det att ständigt vara ”up to date”. Genom att kombinera sin egen information om kunderna med data från UC kan E.ON förutse förändringar tidigare än förut, och har därmed bättre kontroll på vilka kunder som riskerar att hamna i ekonomiska problem eller riskerar att gå i konkurs.

Produkt som kräver samhällsansvar

Som elleverantör har E.ON en speciell sits när det gäller leverans och betalning. El är ju en prioriterad produkt vilket kräver att distributörer är beredda att ta ett samhällsansvar.

– Det  är ju inte som att driva ett postorderföretag. Om en kund inte betalar så varken kan eller vill vi bara stänga av. Det gör ju det än viktigare att ha verktyg för riskanalys som verkligen fungerar. Och det känner vi att UC har kunnat leverera. Jag upplever också att de har en stor analytisk kompetens. De hjälper oss att jobba på ett bra och datadrivet sätt i vår kredithantering. Jag uppskattar också att de är snabba på bollen när en fråga behöver hanteras eller när ett nytt behov uppstår.

Pandemin ett stresstest

– Under Coronatider har vi till exempel upplevt att de har haft bra med resurser för att kunna utvärdera och kontinuerligt omvärdera läget som har förändrats mycket och ofta väldigt snabbt. En pandemi är en form av stresstest för en verksamhet som den vi bedriver.