Swedbank har behov av marknadens bästa företagsinformation

Swedbank är en modern bank och en av Sveriges största banker med åtta miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder. Som en stor bank är de en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala samhällen där de verkar. Swedbank har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för sina kunder, sina ägare och för samhället i stort.

Swedbank använder idag tjänsten UC Selekt på alla sina bankkontor liksom övriga funktioner på huvudkontoret som är i behov av marknadens bästa företagsinformation.

– Vi ställer stora krav på flexibel och tillförlitlig data för att förstärka vår kvalité och vårt kundfokus. UC Selekt gör det enklare för oss att hålla våra system uppdaterade med korrekta data såsom företags- och koncerninformation såväl som att optimera vår kundbearbetning. Dessutom är det enkelt för våra användare att använda; de kan skapa egna prospekturval med hjälp av bland annat kreditvärdighet vilket effektiviserar vår kundbearbetning enormt. Våra företagsrådgivare har nu större möjlighet att förbereda sig effektivt och enkelt inför kundbesök tack vare den information systemet förser dem med.