Med säkra underlag har Svea Bank utvecklat sin kartläggning av nya kunder

Med säkra underlag och aktiv kontakt med sina kunder bidrar UC till Svea Banks fortsatta utveckling som bank. Svea Bank har för sin nykundskartläggning valt tjänsten UC Selekt, som framförallt säljarna använder.

Svea Bank etablerades som leverantör av finansiella tjänster 1993, och sedan 2013 är banken just det; en bank, specialiserad på fakturaköp. Banken köper kreditupplysningar både manuellt och genom system med webbinläsning för varje kreditbedömning, samt har kreditbevakning genom UC. Eftersom Svea Bank tar kreditrisken i de instrument som övertas är underlaget avgörande för kärnverksamheten.

Bankens Kreditchef Malin Lövgren har under 2015 utvecklat bankens tjänster, bland annat genom en enhet som analyserar grupper och för vilken förhandsbesked är viktiga. För den är inte bara uppgifternas riktighet, utan också effektiviteten i framtagning av underlag, viktig för bankens långsiktiga intjäningsförmåga.

– Med de regelverk vi har att hålla oss till ger UC riskklasser och mallar en stor säkerhet i de underlag vi behöver, som statistiken på leverantörshistorik och konkurser för att ta två exempel. Med den typen av underlag är det viktigt att informationen är helt korrekt, och det är den, UC lever upp till våra krav mycket bra, säger Malin Lövgren, Kreditchef på SveaBank.

Svea Bank har för sin nykundskartläggning valt tjänsten UC Selekt, som framförallt säljarna använder. Där ser banken fördelar i att UCs data är heltäckande och strukturerade på ett sådant sätt att relevanta listor fördelade på bransch eller segment är enkla att ta fram.

Malin Lövgren som arbetat med krediter i 15 år, har alltid varit nöjd med informationen i sig från UC och har ett tydligt perspektiv på UCs kundrelationer:

– UC är måna om att bekräfta sina kunder, och även om vi inte behöver träffas formellt särskilt ofta, är de mycket personliga när vi ses i andra sammanhang. UCs personal tar alla chanser att se sina kunder, säger Malin Lövgren.

Faktagranskad: 2018-05-29

Malin Lövgren, Kreditchef

Svea Bank

"
Med de regelverk vi har att hålla oss till ger UC riskklasser och mallar en stor säkerhet i de underlag vi behöver, som statistiken på leverantörshistorik och konkurser för att ta två exempel.
"