Lån & Spar Bank växer med säker data

Lån & Spar Bank är nischbanken med fokus på enkla, trygga och transparenta krediter. Sedan 2015 har banken ökat sin utlåning med 250 procent. En tillväxtresa som inte hade varit möjlig utan samarbetet med UC.

– Den data vi får från UC är en viktig förutsättning för hela vår affärsmodell. För att kunna ta ställning till kreditansökningar krävs väldigt mycket information om kunden. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna göra korrekta riskbedömningar. Med hjälp av den data UC levererar kan vi snabbt skapa oss en bild av kundens ekonomi. Det gagnar både oss och kunden, säger Oscar Thasén, Sverigechef på Lån & Spar Bank.

Banken har varit verksam i Sverige sedan 2006. Då var den en del av Sparbanken Öresund. 2015 köptes verksamheten upp av danska Lån & Spar Bank och fungerar sedan dess som en svensk filial till den danska banken.

Formar en ny bank

Samma år anställdes Oscar Thasén, och under sina fem år på banken har han hunnit med att vara både analytiker och operativ chef innan han tillträdde som chef för den svenska verksamheten. I den rollen har han det övergripande ansvaret för allt från kreditgivning och försäljning till strategi och personal.

För Lån & Spar Bank har det varit viktigt att etablera sig som en ny typ av aktör. Oscar menar att många människor kan uppleva att deras relation med banker är både komplicerad och ångestfylld med svårigheter att komma i kontakt med banken och långa handläggningstider för olika ärenden.

– Vi känner att det behövs en förändring på det här området. Att vara kund hos oss ska vara enkelt och okomplicerat. Samtidigt vill vi vara transparenta mot våra kunder och erbjuda trygga kreditlösningar utan några dolda avgifter eller andra obehagliga överraskningar, säger Oscar.

UC med sedan starten

Ända sedan starten 2006 har Lån & Spar Bank använt UCs tjänster. De använder dels UCs kreditupplysning med scoring och automatiserade kreditbeslut, dels analystjänster för att övervaka risker i bankens kreditportfölj.

Vad betyder UC för er verksamhet och affärsmodell?

– Jag skulle säga att de är helt avgörande. I många andra länder, däribland Danmark, finns ju inte den typ av kreditregister som UCs tjänster bygger på. Det innebär att det blir svårare att göra korrekta bedömningar. Samtidigt blir kreditriskerna större. Med hjälp av UCs data kan vi prissätta varje kund individuellt och mer korrekt. Det gör det möjligt att fatta trygga kreditbeslut med både snabbhet och precision – utan att behöva lägga in extra buffertar på grund av osäkerheter.

Sedan en tid ingår ju dels CSN-lån, dels antal boende på samma adress i UCs kreditupplysning. Hur drar ni nytta av det?

– Antal boende är jätteviktig information för riskvärderingen av en kund. Inte minst kan det vara en nyckel till att upptäcka olika former av bedrägeriförsök. Och att vi kan se CSN-lånen är en viktig pusselbit i helhetsbilden av en kund. Om man nu ska prata om bra och dåliga skulder hör ju CSN-lån till den första kategorin. För oss som kreditgivare indikerar en akademisk utbildning en något lägre kreditrisk, vilket UCs analyser styrker. Vår uppfattning är att en akademisk utbildning i många fall är en bra grund för möjlighet till arbete med goda genomsnittsinkomster.

Hur upplever du UC som leverantör?

– UC upplever vi är ett bra företag med sunda värderingar som vi delar till fullo. Dessutom är de lätta och trevliga att ha att göra med, säger Oscar Thasén.

Läs mer om Lån & Spar Bank