Folksam: Snabb riskbedömning med analystjänst från UC

När Folksam Liv utvecklade sin riskbedömningsförmåga med UCs analystjänster fanns bara vinnare. Företaget lyckades snabba på processen från en månad till en kvart - utan att tumma på kvaliteten.

Försäkringsbolaget Folksam har som grupp betraktad haft en lång affärsrelation med UC och när område Produktutveckling Liv 2015 såg möjligheter att utveckla sin informationsinhämtning för finansiell riskbedömning vände de sig till UC för analystjänsten UC Selekt. Det är en inloggningstjänst där Folksam kan gå in på både juridiska personer och privatpersoner för affärsuppföljning och kreditprognos.

Tidigare baserades finansiella bedömningar på underlag som bland annat krävde att det togs in många uppgifter manuellt, vilket gav en omständlig hantering. Det underlaget var visserligen inte sämre, men den stora vinsten med UCs tjänst, kan mätas i tid.

– Tidsvinsten med UC Selekt innebär en gigantisk skillnad mot tidigare. För en normal riskbedömning är idag tio till femton minuter fullt tillräckligt. Tidigare tog det sett till kalendertid, från start till klart, ofta en månad från det att vi begärt in de första fysiska underlagen, med kompletteringar längs vägen, innan processen slutligen var klar, säger Ken Larsson på Produktutveckling Liv inom Folksam Ömsesidig Livförsäkring.

Att en bedömning kan göras på en kvart innebär enligt honom inte att kvaliteten försämrats, tvärtom.

– Vi har absolut lika god kvalitet på bedömningarna som tidigare. Det är centralt, för som ömsesidigt livförsäkringsbolag är kraven stora på stabilitet i våra analyser. Så både vi och kunderna är direkta vinnare, säger Ken Larsson.

Ägarformen som sådan innebär att försäkringsrörelsen genom försäkringarna ytterst ägs av kunderna och att överskotten ska återföras till försäkringstagarna, vilket gör det än mer viktigt att försäkringskollektivet är stabilt och fritt från vad som tekniskt kan definieras som spekulationsrisker. Ordning och reda alltså. Det ligger i allas intresse att underlag är relevanta, kompletta och korrekta. Vilket Ken Larsson också anser att UC levererar.

Kontakterna med UC har varit utmärkta både under utbildning i verktygen och i fortsatta kontakter.

– UCs tjänst är lättarbetad, ger relevant information och mycket tillgängliga kontaktpersoner.  Vi hoppas att UC utvecklar nya tjänster vi kan vara intresserade av, som ägareregister för aktiebolag, och vår relation med UC kommer säkert att utvecklas ytterligare i framtiden, säger Ken Larsson.