Data från UC gör Kreas AI mer träffsäker

Krea är fintech-företaget som hjälper små och medelstora bolag att hitta rätt finansiering. Kreas AI-drivna plattform matchar presumtiva låntagare mot 30 banker och andra långivare, vilket är flest på marknaden. Tjänsten hjälper också kunden att sålla bland alla erbjudanden och välja rätt – något som inte hade varit möjligt utan data från UC.

– Utan UCs data skulle vi haft färre insikter om våra kunder. Vi hade inte kunnat göra lika träffsäkra uppskattningar och vårt värdeerbjudande gentemot kund hade därför varit svagare, säger Marco Studer, chief product officer på Krea.

Intensiv tillväxtfas

Krea grundades 2018 och erbjuder företagslån, fastighetslån, factoring och leasing av till exempel fordon och maskiner. Bolaget är verksamt i Sverige och Finland och befinner sig i en intensiv tillväxtfas. Från 2021 till 2022 fördubblades omsättningen och ambitionen är att fortsätta växa för att bli marknadsledare i båda länderna. Sedan starten har fler än 20.000 företag använt tjänsten och av dessa har 5.000 fått lån utbetalade. Den totala volymen som Krea har förmedlat uppgår till nästan två miljarder kronor.

– I dagsläget hjälper vi varje månad ungefär 200 företag i olika storlekar att hitta rätt företagsfinansiering. Summan av de förmedlade krediterna ligger en månad på mellan 50 och 100 miljoner kronor, berättar Marco Studer.

Optimal digital upplevelse

Marco har varit med på Kreas resa sedan 2020. Som chief product officer är han, som titeln antyder, ansvarig för produkten. Och produkten är Kreas AI-drivna plattform som enkelt gör det möjligt att ange sina kreditönskemål och få största möjliga utbud av finansieringsförslag. Förslag som plattformen rankar utifrån de samlade insikterna om kunderna och deras behov och förutsättningar.

– Min uppgift är att i samverkan med utvecklarna se till att vi utvecklar rätt produkter på rätt sätt. I grunden skulle jag säga mitt största ansvar är att se till att våra användare och kunder har en optimal digital upplevelse i vår plattform, säger Marco Studer.

Vilka skulle du säga är de viktigaste problemen ni hjälper era kunder att lösa?

– För det första är ju finansiering i sig ett stort problem för många mindre företag. Idag är det inte så lätt att vända sig till de traditionella bankerna och få företagslån inom ett rimligt tidsspann. Processen fram till en beviljad kredit kan ofta vara ganska tung och snårig om företag går den traditionella vägen, säger Marco.

Ett annat problem är att nyetablerande företag, som tror mycket på sin idé, helt enkelt söker för stora lånebelopp. Följden blir att många långivare då ger avslag på ansökningarna.

– Våra AI-modeller är bra på att avgöra den optimala krediten för varje kund. Därmed ökar sannolikheten för att kunden ska få sin ansökan godkänd, men också för att de ska få en kredit med bästa möjliga villkor. Vi har sett att kunder som ansöker om ett rimligt belopp får 12 procent lägre ränta i genomsnitt.

Hjälper att se hela bilden

– Ett tredje problem vi har identifierat är att det är svårt att få ett helhetsgrepp över kreditmöjligheterna. När en kund gör en ansökan är vissa kreditgivare väldigt snabba med att presentera ett erbjudande. Men ofta har de inledande erbjudandena få fördelar vid sidan av just snabbheten. Det gör att den som nappar på första bästa förslag riskerar att stå med ett lån som blir onödigt dyrt. För att komma till rätta med detta fördröjer vårt AI-verktyg tidiga bud. När samtliga bud sedan presenteras ger vi det sökande företaget en heltäckande bild och ett brett underlag där det tydligt framgår vad olika erbjudanden kostar i slutändan. Då blir det lättare att välja, säger Marco Studer.

”UCs data gör tjänsten bättre”

Data och finansiella nyckeltal från UC än viktig grund i Kreas verktyg. Krea processar även datan genom sina AI-modeller vilket möjliggör matchningen av rätt erbjudande för varje kund.

– UCs företagsupplysning och riskprognos är två väldigt viktiga tjänster för oss. Att kunna presentera ett UC-score och information om anmärkningar är också avgörande för att de flesta kreditgivare ska kunna presentera ett erbjudande. Jag vill också lyfta UCs tjänst företrädarupplysning. Det är väldigt skönt att den finns eftersom den är betydligt mer skonsam mot bolagsföreträdarna jämfört med om man hade varit hänvisad till att ta en personupplysning på bolagsmannen i fråga.

– Sammantaget skulle jag säga att UCs data gör vår produkt avsevärt mycket bättre. Utan den skulle vi ha färre säljargument gentemot våra kunder.

Hur upplever du UC som leverantör?

– Vi har alltid haft en bra dialog med UC. Vi får alltid snabb support när det gäller tekniska frågor och bra rådgivning kring tjänsterna och olika utvecklingsfrågor. Det känns tryggt att ha UC i ryggen när vi har komplicerade frågor att lösa, säger Marco Studer.