Allt fler värderar sitt företag

Visste du att vi på UC värderar ca 1500 företag manuellt varje år? Det är i snitt en värdering i timmen. Vi har pratat med den person som ligger bakom de flesta av dessa värderingar, han säger själv att han sannolikt är en av de personerna i världen som har värderat flest bolag, intressant tycker vi!

Möt Sidon Benjaminsson som arbetar med företagsvärderingar hos UC.

Sidon BenjaminssonSidon har jobbat med företagsvärderingar under de senaste 10 åren och varit med i framväxten av något som man kan kalla en ny bransch. Förr så var det mest revisionsbolagen som erbjöd värderingar men till en hög kostnad. Detta innebar att relativt få företag lät sig värderas. 

Nu ser marknaden annorlunda ut och det finns både aktörer som erbjuder snabba maskinella analyser och andra aktörer som UC där man kan göra både en maskinell analys men även en manuell och mer grundlig analys.

- Kännedomen kring företagsvärderingar har ökat och det har även tillkommit nya aktörer på marknaden, berättar Sidon.

 Företagsvärdering är säsongsbetonat och de flesta vill värdera sina företag under sensommaren och början av hösten, det vill säga augusti, september och oktober. Sidon berättar att detta har att göra med att de flesta bokslut lämnas in till Bolagsverket under denna period. Det är både stora och små företag som nyttjar tjänsten, exempel på vanliga branscher är bygg, metall, vård, arkitekt, bil och IT.

- Företagsvärderingar tenderar att följa konjunkturen, om det är goda tider vill fler veta värdet på sitt bolag.  

 När gör de flesta en värdering?

- Den vanligaste orsaken är förändringar i ägarskapet av bolaget, att till exempel en delägare ska köpas ut. Ett annat skäl är att man vill knyta till sig nyckelpersoner till bolaget och erbjuda delägarskap, berättar Sidon.

- Det kan även vara vid generationsskifte men det är inte lika vanligt. Då är det ofta andra aspekter som vägs in vid värderingen och man tar inte alltid in en extern värdering. En värdering kan även göras vid förvärv och försäljning av bolag.

När passar en maskinell kontra en manuell värdering?

- Maskinell värdering är mer indikativ och är helt opåverkad av personliga bedömningar och analyser och bygger enbart på hur företaget och branschen har presterat historiskt. En maskinell värdering passar om man vill mäta företagets värdeskapande på exakt samma sätt över tid, utan påverkan av tolkning eller bedömning, och man ser på värdet mer som ett nyckeltal.   

- En manuell bedömning väljer de flesta när det är skarpt läge, till exempel när man har fått ett bud från en intressent. I en manuell bedömning tar man hänsyn till mjuka faktorer och icke-officiell information. Exempel på sådan information är prognoser, budgetar, konkurrenssituation, konjunkturläge, kundstock, kontrakt, beroende av nyckelpersoner, övervärden i tillgångar och investeringsbehov.

Vad är det som är mest spännande med företagsvärderingar? 

- Genom åren har jag fått väldigt bra lärdomar inom värdering just via möten med kunderna på företagen, det är en skola minst lika viktig som de teoretiska modellerna, berättar Sidon.

- När jag blir inkallad som expert och får sitta med i förhandlingar, då är det på riktigt och väldigt spännande. Det är så oförutsägbart, avlutar Sidon.

Sidons bästa tips!

  • Gör uppföljande värdeanalyser regelbundet– ett förslag är att reglera detta i delägaravtalet
  • Teckna en kompanjonförsäkring på företaget så att du har råd att lösa ut en delägare om du behöver.
  • Förbered er för en värdering – se till att investeringar görs på ett relevant sätt för att generera ett bra kassaflöde, bygg upp en bra kundstock med bra villkor så att du får betalt i rätt tid.

Här kan du läsa mer om Företagsvärdering hos UC.

 Publicerad 31 januari 2018.