Kreditscore Företag

Kvalificerad och snabb riskbedömning

Med lång erfarenhet, stort expertkunnande och unik data kan UC erbjuda riskmodeller i världsklass. Effektiv och lönsam företagskreditgivning ställer krav på optimerade processer, därför är våra kreditscore för företag särskilt anpassade för att möjliggöra snabba och automatiserade kreditbeslut.

Kontakta oss
 • Olika modeller optimerade för olika typer av kreditgivningssituationer
 • Beräknar sannolikheten att din kund inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden
 • Kreditupplysningen sammanfattad i en riskprognos
 • Riskprognosen i förekommande fall översatt till en riskklass för snabb överblick
 • Modeller baserade på all information i UCs företagsupplysning

Välj den scoremodell som passar dina behov

Utnyttjar du våra scoremodeller på ett effektivt sätt får du en optimal kreditvärdering av varje sökt företagskredit. Scoremodellerna är avsedda att hjälpa dig ta rätt krediter, så att du kan minska kreditförluster och öka lönsamheten. De kan vidare användas till limit- och prissättning.

UC Payment

Bedömning av ett företags framtida betalmönster.

 

 • Mäter genomsnittligt antal dagar efter förfallodatum som ett aktiebolags fakturor förväntas betalas.
 • Baserad på köp på faktura

UC Risk Faktura

Riskbedömning av företagskrediter med kort löptid, till exempel köp på faktura eller factoring.

 • Mäter sannolikheten för ansökan om betalningsföreläggande inom 3 månader
 • Baserad på en population aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskilda näringsidkare som har sökt en fakturakredit

UC Risk Företag

Utvecklad för att passa alla typer av kreditgivare i alla typer av kreditgivningssituationer, framför allt med lite längre löptid.

 • Mäter sannolikheten för obestånd inom 12 månader
 • Baserad på samtliga Sveriges aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskilda näringsidkare
speech bubble

NYHET

UC Risk Faktura

Ett score optimerat för att bedöma risken för en missad betalning, på en tidshorisont om 90 dagar. Syftet är att möjliggöra ännu fler och mer lönsamma affärer i det affärssegment som hanterar kortfristiga krediter.

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter