Så förstår du kassaflödesanalysen

Med Bonanzas visuella verktyg

Kassaflödeskurs_Bonanza-370-v2.png

Två förmiddagar med föreläsning, interaktivitet och övningar! Spel, case och en engagerad föreläsare gör att du får ut maximalt av kursen.

I den här kursen får du en förståelse för vad som skapar kassaflöden, hur olika typer av affärstransaktioner ger olika flöden samt lär dig ta ställning till vad som är ett bra kassaflöde.

Vi hjälper dig att koppla ihop kassaflödet på en övergripande nivå. Genom spel, tävlingar, gruppövningar, företagscase och en engagerad föreläsare får du på ett enkelt och roligt sätt en bättre förståelse av företagets kassaflöde.

Kursen sker digitalt.

 

Målgrupp

Kreditbedömare, administrativt ansvarig, rådgivare, säljare och inköpare som har behov av att bedöma företag som du vill göra affärer med. Du som vill bli bättre på att ta affärsbeslut för ditt eget företag.

Förkunskaper

Du bör ha en övergripande förståelse av balans- och resultaträkningen. En kort summering görs i början av kursen av grundläggande begrepp.


Mål efter genomförd utbildning

Efter genomförd kurs kommer du kunna förstå och använda kassaflödesanalysen.

Du lär dig: 

  • Förstå kassaflöden och att analysera dessa
  • Vad som behövs för att man som kreditgivare eller leverantör ska våga ingå en affärsförbindelse med kreditexponering som lån, krediter, factoring eller fakturabetalning
  • Förstå hur olika affärstransaktioner ger olika flöden och ta ställning till vad som är ett bra kassaflöde
  • En djupare insikt i varför olika verksamheter behöver kapital
  • Förstå varför ett företag som redovisar vinst ändå kan behöva låna pengar


UC-samarbete-Bonanza.gif

Kontakta mig!

Kurstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Så förstår du kassaflödesanalysen 2022-05-31 08:30-12:00 Kassaflöde online 6495 kr Anmäl dig här!