Krav och inkasso

– öka vinsten genom att minska kreditförlusten

Konsten att få betalt

KURSEN GES I SAMARBETE MED CREDMA

I denna kurs får du kunskaper och praktiska färdigheter i hur du bygger upp en effektiv kravhantering. Du får också värdefulla tips om hur du kan minska risken för kreditförluster orsakade av bedrägerier.

Genom denna kurs får du bland annat:

  • Gör krav och inkasso till något som förbättrar kundnöjdheten
  • Skapa en effektiv kravprocess
  • Nya och klassiska varningssignaler - konten att agera i rätt tid och på rätt sätt
  • Betalningsvilja - betalningsförmåga
  • Inkasso och summariska processen
  • Konkreta verktyg

 

Mål

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha fått optimal kunskap i konsten att få betalt i rätt tid, få lönsamhet i sena betalningar samt ha god kännedom om inkassoprocessen.

Deltagare

Ekonomiansvariga, kundansvariga, controllers, reskontrapersonal samt kravhandläggare.

Kursavgift

I kursavgiften ingår kursdokumentation, luncher samt för- och eftermiddagskaffe. Moms tillkommer.

Kontakta mig

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Krav och inkasso 2022-12-05 00:00-00:00 Konsten att få betalt 5950 kr Anmäl dig här!
Krav och inkasso 2022-10-05 00:00-00:00 Konsten att få betalt 5950 kr Anmäl dig här!