Företags- och kassaflödesanalys

För dig som vill kunna se in i både siffror och framtid

Räkenskaps- och företagsanalys

 

KURSEN GES I SAMARBETE MED CREDMA

 
– rätt analys av ett företags finansiella situation

Lär dig analysera och tolka årsredovisningar samt använda professionell framåtriktad kassaflödesanalys i samband med kredit och företagsbedömning.

Målgrupp

Kredithandläggare, kreditchefer, kundansvariga inom bank- och finansbranschen. Mål efter genomförd utbildning:
Du kommer efter utbildningen självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Mål efter genomförd utbildning 

Detta är en fortsättningskurs för dig som tidigare gått kursen “Att läsa och förstå bokslut” eller motsvarande. Den passar personer som vill bli bättre på att analysera och tolka årsredovisningar, och använda professionell kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömningar. Vi går djupare i de finansiella rapporterna och sätter fingret på vad som är viktigt att läsa noggrant, vad som bör vara en varningsklocka i affären och vi blir bekväma med de centrala nyckeltalen.
 
Genom denna kurs får du bland annat lära dig:
 
• Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten.
• Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad.
• Att beräkna och inte minst tolka ett företags kassaflöde.
• Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, finansiell motståndskraft, kapitalhantering och tillväxt.
• Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar.
• Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser
• Kopplingen mellan möjlig kredit och kassaflöde.

Förkunskaper

Kursen ”Att läsa och förstå bokslut” eller motsvarande kunskaper.

Kontakta mig

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Företags och kassaflödesanalys (2 dgr) 2022-12-06 00:00-00:00 Räkenskaps- och företagsanalys 12900 kr Anmäl dig här!