Kreditkurs i samarbete med Credma

Hållbarhet i kreditgivningen

Att ha koll på hållbarhetsrisker i kreditgivning blir allt viktigare. Kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också påverka hur företaget värderas. I den här utbildningen lär du dig varför hållbarhetsriskbedömningar är viktiga vid kreditgivning till företag samt vad den nya EU-regleringen innebär.    

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Hållbarhet i kreditgivning 0001-01-01 00:00-00:00 Hållbar kreditgivning 7500 kr Anmäl dig här!

Innehåll

  • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
  • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
  • Kopplingen mellan resultat och hållbarhetsarbete
  • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
  • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
  • Vad en integrerad affärsmodell är
  • Hur finansiella och icke-finansiella nyckeltal ska tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
  • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
  • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
  • Att förstå bolagets verksamhet

Mål med kursen

Efter genomgången kurs förstår deltagarna hur ett företags hållbarhetsarbete är kopplat till bolagets intjäning och exponering för risk samt i förlängningen värderingen av bolaget. Deltagarna får även insikt i hur man bedömer om företaget har ett fungerande hållbarhetsarbete till skillnad från så kallad green-washing. Även vad som krävs för att få ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete på plats.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av kreditkurser

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

Dina kontaktuppgifter