Hållbarhet i kreditgivning

Att identifiera, analysera och hantera hållbarhetsrisker

hallbarhet-kreditgivning-370.pngAtt ha koll på hållbarhetsrisker i kreditgivning blir allt viktigare.

Kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också påverka hur företaget värderas.

I den här utbildningen lär du dig varför hållbarhetsriskbedömningar är viktiga vid kreditgivning till företag samt vad den nya EU-regleringen innebär.         

 

 

Målgrupp

Anställda inom företagets ekonomi-, finans- och kreditavdelningar samt kundrådgivare på bank.

Mål

Efter genomgången kurs förstår deltagarna hur ett företags hållbarhetsarbete är kopplat till bolagets intjäning och exponering för risk samt i förlängningen värderingen av bolaget.

Deltagarna får även insikt i hur man bedömer om företaget har ett fungerande hållbarhetsarbete till skillnad från så kallad green washing. Även vad som krävs för att få ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete på plats.

Du lär dig

  • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
  • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
  • Kopplingen mellan resultat och hållbarhetsarbete
  • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
  • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
  • Vad en integrerad affärsmodell är
  • Hur finansiella och icke-finansiella nyckeltal ska tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
  • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
  • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
  • Att förstå bolagets verksamhet

Kontakta mig!

Kurstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Hållbarhet i kreditgivning 2020-03-25 09:00-17:00 Hållbar kreditgivning Stockholm, Arenavägen 61, 9tr, Globen 5950 kr Anmäl dig här!

Kontakta våra experter

Richard Damberg

Richard Damberg

Utbildare och kreditexpert

Richard har arbetat som företagsrådgivare i SEB i 11 år och har hjälpt allt från den lilla nystartade firman till stora koncerner. Richard brinner för utbildningar och har hållit kurser till och från i tjugofem år.
08-670 90 55 richard.damberg@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 hej@uc.se