VIKTIG INFORMATION

Flera av våra tjänster på UC.se fungerar nu återigen som de ska och vår förhoppning är att samtliga tjänster kommer att fungera inom kort. Vi tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information, läs detta pressmeddelande.

Kreditkurs i samarbete med Credma

Hållbarhet i kreditgivningen

Att ha koll på hållbarhetsrisker i kreditgivning blir allt viktigare. Kraven på riskanalyser ökar, bland annat i hållbarhetsredovisningar. Ett företags arbete med hållbarhet kan också påverka hur företaget värderas. I den här utbildningen lär du dig varför hållbarhetsriskbedömningar är viktiga vid kreditgivning till företag samt vad den nya EU-regleringen innebär.    

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Hållbarhet i kreditgivning 0001-01-01 00:00-00:00 Hållbar kreditgivning 5950 kr Anmäl dig här!

Innehåll

  • Hållbarhet/ESG och CSR-relaterade begrepp
  • Hur hållbara affärs- och organisationsmodeller påverkar bolagets resultat och utveckling och som en konsekvens aktiernas värdering
  • Kopplingen mellan resultat och hållbarhetsarbete
  • Kopplingen mellan bolagets hållbarhetsarbete och den totala riskbilden
  • Vad det innebär att integrera hållbarhet i verksamheten och hur det får konsekvenser på kassaflödet
  • Vad en integrerad affärsmodell är
  • Hur finansiella och icke-finansiella nyckeltal ska tolkas och användas tillsammans relaterat till bransch och företagets status och situation
  • Affärsmodellens betydelse för bolagets riskbild
  • Vad ett hållbart kassaflöde innebär
  • Att förstå bolagets verksamhet

Mål med kursen

Efter genomgången kurs förstår deltagarna hur ett företags hållbarhetsarbete är kopplat till bolagets intjäning och exponering för risk samt i förlängningen värderingen av bolaget. Deltagarna får även insikt i hur man bedömer om företaget har ett fungerande hållbarhetsarbete till skillnad från så kallad green-washing. Även vad som krävs för att få ett verkligt fungerande hållbarhetsarbete på plats.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av kreditkurser

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

Dina kontaktuppgifter