Digital kurs

Företags- och kassaflödesanalys

Kursen passar personer som vill bli bättre på att analysera och tolka årsredovisningar och använda professionell kassaflödesanalys i samband med kredit- och företagsbedömningar. Vi går djupare i de finansiella rapporterna och sätter fingret på vad som är viktigt att läsa noggrant, vad som bör vara en varningsklocka i affären och vi blir bekväma med de centrala nyckeltalen.

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Företags- och kassaflödesanalys - digital utbildning 0001-01-01 00:00-00:00 Räkenskaps- och företagsanalys Credma digital 6950 kr Anmäl dig här!

Innehåll

  • Resultatanalys – upptäck den verkliga vinsten/förlusten.
  • Kassaflödesanalys – historisk och framåtriktad.
  • Att beräkna och inte minst tolka ett företags kassaflöde.
  • Nyckeltal för lönsamhet, likviditet, finansiell motståndskraft, kapitalhantering och tillväxt.
  • Värdering av goodwill, organisationskostnader, pågående arbeten, lager och fordringar.
  • Nyckeltalsjämförelser, stresstest, trender, branschvärden och slutsatser
  • Kopplingen mellan möjlig kredit och kassaflöde.

Mål med kursen

Du kommer efter utbildningen självständigt kunna genomföra en analys av ett företags finansiella situation med hjälp av resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt ställa rätt frågor och tolka svaren.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt utbud av kreditkurser

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig.

Dina kontaktuppgifter