Konsultstöd inom riskhantering

Våra konsulter hjälper dig att tidigt identifiera risker

Utveckla dina affärer genom att effektivisera hanteringen av dina kreditkunder. Vi gör avancerade riskanalyser anpassade efter dina unika behov och hjälper dig med:

  • Optimering av kreditregelverk
  • Uppföljningsprocesser
  • Riskdifferentiering
  • Portföljhantering
  • Scenarioanalyser
  • Scorekortsutveckling
  • Validering av modeller

Gratis guide - Tre metoder för att genomföra bra avslagsanalyser

Det är idag vanligt att kreditgivare bygger kreditscoringmodeller som inte tar hänsyn till att ett antal kunder får avslag på sin kreditansökan. Marknaden går mot mer automatiserade processer i kreditbeviljningen. I och med denna trend är det extra viktigt att göra bra avslagsanalyser. Hämta vår guide där vi tipsar om tre metoder för effektiva avslagsanalyser - självklart helt kostnadsfritt!

Fyll i din epostadress här nedanför så skickar vi guiden!
Så här behandlar vi information om dig

Kontakta mig!