Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2019 Jan-mars 2020 Jan-mars 2021 Jan-mars 2022 Jan-mars 2023
2 3 Stockholms län 556 602 541
536 590 Uppsala län 59 59 50
38 71 Södermanlands län 42 36 41
29 48 Östergötlands län 53 45 43
38 64 Jönköpings län 39 53 33
37 41 Kronobergs län 29 31 30
32 26 Kalmar län 30 32 28
25 27 Gotlands län 11 3 6
Blekinge län 18 14 16 17 17
Skåne län 230 293 208 186 246
Hallands län 37 50 39 32 45
Västra Götalands län 211 268 230 204 285
Värmlands län 33 41 37 35 47
Örebro län 45 48 32 29 54
Västmanlands län 36 42 30 33 43
Dalarnas län 45 39 35 32 44
Gävleborgs län 32 43 35 39 42
Västernorrlands län 37 34 42 28 35
Jämtlands län 19 27 24 13 10
Västerbottens län 27 27 18 17 27
Norrbottens län 24 33 26 28 23
Sverige 1 613 1 820 1 544 1 430 1 788

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2022 Jan-mars 2023 Skillnad procent Mars 2022 Mars 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 430 1 788 25% 531 550 4%
Enskilda näringsverksamheter 95 122 28% 28 36 29%
Privatpersoner 18 13 -28% 4 4 0 %
Summa 1 543 1 923 25% 563 590 5%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2022 Jan-mars 2023 Skillnad procent Mars 2022 Mars 2023 Skillnad procent
Stockholms län 536 590 10% 206 183 -11%
Uppsala län 38 71 87% 11 22 100%
Södermanlands län 29 48 66% 7 20 186%
Östergötlands län 38 64 68% 15 14 -7%
Jönköpings län 37 41 11% 9 13 44%
Kronobergs län 32 26 -19% 15 7 -53%
Kalmar län 25 27 8% 10 13 30%
Gotlands län 2 3 50% 0 1 .
Blekinge län 17 17 0 % 7 4 -43%
Skåne län 186 246 32% 69 66 -4%
Hallands län 32 45 41% 6 15 150%
Västra Götalands län 204 285 40% 75 86 15%
Värmlands län 35 47 34% 12 14 17%
Örebro län 29 54 86% 14 18 29%
Västmanlands län 33 43 30% 14 20 43%
Dalarnas län 32 44 38% 15 15 0 %
Gävleborgs län 39 42 8% 14 10 -29%
Västernorrlands län 28 35 25% 15 6 -60%
Jämtlands län 13 10 -23% 3 2 -33%
Västerbottens län 17 27 59% 7 13 86%
Norrbottens län 28 23 -18% 7 8 14%
Sverige 1 430 1 788 25% 531 550 4%