Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2019 Jan-juli 2020 Jan-juli 2021 Jan-juli 2022 Jan-juli 2023
Stockholms län 1 451 1 541 1 345 1 279 1 644
Uppsala län 127 141 103 118 156
Södermanlands län 102 117 88 85 125
Östergötlands län 120 109 93 109 159
Jönköpings län 87 107 81 74 120
Kronobergs län 57 65 62 64 63
Kalmar län 81 71 67 62 79
Gotlands län 17 14 14 7 14
Blekinge län 37 47 42 37 39
Skåne län 522 652 498 441 593
Hallands län 89 109 80 84 113
Västra Götalands län 515 620 525 460 677
Värmlands län 74 98 75 82 102
Örebro län 111 115 70 78 115
Västmanlands län 90 108 74 78 104
Dalarnas län 85 97 85 73 86
Gävleborgs län 94 98 88 77 111
Västernorrlands län 88 76 69 67 79
Jämtlands län 46 48 43 27 38
Västerbottens län 63 71 55 50 77
Norrbottens län 66 83 57 66 67
Sverige 3 922 4 387 3 614 3 418 4 561

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2022 Jan-juli 2023 Skillnad procent Juli 2022 Juli 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 418 4 561 33% 371 553 49%
Enskilda näringsverksamheter 192 301 57% 13 37 185%
Privatpersoner 40 35 -13% 4 4 0 %
Summa 3 650 4 897 34% 388 594 53%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2022 Jan-juli 2023 Skillnad procent Juli 2022 Juli 2023 Skillnad procent
Stockholms län 1 279 1 644 29% 138 215 56%
Uppsala län 118 156 32% 9 16 78%
Södermanlands län 85 125 47% 7 16 129%
Östergötlands län 109 159 46% 14 17 21%
Jönköpings län 74 120 62% 9 12 33%
Kronobergs län 64 63 -2% 4 6 50%
Kalmar län 62 79 27% 4 16 300%
Gotlands län 7 14 100% 1 3 200%
Blekinge län 37 39 5% 4 4 0 %
Skåne län 441 593 34% 43 60 40%
Hallands län 84 113 35% 13 16 23%
Västra Götalands län 460 677 47% 55 74 35%
Värmlands län 82 102 24% 11 15 36%
Örebro län 78 115 47% 7 13 86%
Västmanlands län 78 104 33% 10 16 60%
Dalarnas län 73 86 18% 7 9 29%
Gävleborgs län 77 111 44% 9 12 33%
Västernorrlands län 67 79 18% 7 2 -71%
Jämtlands län 27 38 41% 1 5 400%
Västerbottens län 50 77 54% 10 11 10%
Norrbottens län 66 67 2% 8 15 88%
Sverige 3 418 4 561 33% 371 553 49%