Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2019 Jan 2020 Jan 2021 Jan 2022 Jan 2023
Stockholms län 204 186 178 169 211
Uppsala län 24 29 18 14 16
Södermanlands län 14 11 15 10 17
Östergötlands län 14 15 15 9 25
Jönköpings län 18 16 5 11 16
Kronobergs län 11 9 12 8 8
Kalmar län 10 12 14 5 6
Gotlands län 2 1 1 1 1
Blekinge län 5 5 5 6 4
Skåne län 65 84 64 47 89
Hallands län 9 15 13 14 17
Västra Götalands län 61 85 64 59 106
Värmlands län 6 11 14 9 19
Örebro län 12 14 6 5 23
Västmanlands län 14 14 8 12 8
Dalarnas län 22 15 12 8 13
Gävleborgs län 10 15 14 11 14
Västernorrlands län 11 12 17 5 14
Jämtlands län 6 5 7 4 1
Västerbottens län 12 7 5 3 8
Norrbottens län 5 10 9 12 6
Sverige 535 571 496 422 622

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2021 Jan-dec 2022 Skillnad procent Jan 2022 Jan 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 963 6 518 9% 422 622 47%
Enskilda näringsverksamheter 550 376 -32% 25 39 56%
Privatpersoner 53 66 25% 8 8 0 %
Summa 6 566 6 960 6% 455 669 47%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2021 Jan-dec 2022 Skillnad procent Jan 2022 Jan 2023 Skillnad procent
Stockholms län 2 124 2 297 8% 169 211 25%
Uppsala län 184 219 19% 14 16 14%
Södermanlands län 167 156 -7% 10 17 70%
Östergötlands län 157 235 50% 9 25 178%
Jönköpings län 166 170 2% 11 16 45%
Kronobergs län 113 125 11% 8 8 0 %
Kalmar län 104 123 18% 5 6 20%
Gotlands län 26 17 -35% 1 1 0 %
Blekinge län 68 72 6% 6 4 -33%
Skåne län 836 880 5% 47 89 89%
Hallands län 133 161 21% 14 17 21%
Västra Götalands län 839 934 11% 59 106 80%
Värmlands län 131 139 6% 9 19 111%
Örebro län 133 160 20% 5 23 360%
Västmanlands län 129 158 22% 12 8 -33%
Dalarnas län 121 130 7% 8 13 63%
Gävleborgs län 153 139 -9% 11 14 27%
Västernorrlands län 126 162 29% 5 14 180%
Jämtlands län 60 46 -23% 4 1 -75%
Västerbottens län 103 91 -12% 3 8 167%
Norrbottens län 90 104 16% 12 6 -50%
Sverige 5 963 6 518 9% 422 622 47%