Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2019 Jan-feb 2020 Jan-feb 2021 Jan-feb 2022 Jan-feb 2023
Stockholms län 364 385 344 330 391
Uppsala län 37 38 35 27 46
Södermanlands län 29 19 25 22 25
Östergötlands län 31 28 30 23 49
Jönköpings län 29 28 17 28 28
Kronobergs län 20 24 24 17 19
Kalmar län 17 23 20 15 13
Gotlands län 8 2 4 2 2
Blekinge län 13 11 8 10 13
Skåne län 145 164 121 117 172
Hallands län 26 30 22 26 30
Västra Götalands län 125 170 138 129 192
Värmlands län 16 17 21 23 32
Örebro län 27 27 15 15 36
Västmanlands län 25 26 23 19 22
Dalarnas län 30 29 23 17 29
Gävleborgs län 21 26 22 25 32
Västernorrlands län 16 22 28 13 29
Jämtlands län 13 15 13 10 8
Västerbottens län 19 16 12 10 14
Norrbottens län 10 18 14 21 15
Sverige 1 021 1 118 959 899 1 197

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2022 Jan-feb 2023 Skillnad procent Feb 2022 Feb 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 899 1 197 33% 477 529 11%
Enskilda näringsverksamheter 67 82 22% 42 38 -10%
Privatpersoner 14 9 -36% 6 1 -83%
Summa 980 1 288 31% 525 568 8%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2022 Jan-feb 2023 Skillnad procent Feb 2022 Feb 2023 Skillnad procent
Stockholms län 330 391 18% 161 170 6%
Uppsala län 27 46 70% 13 29 123%
Södermanlands län 22 25 14% 12 8 -33%
Östergötlands län 23 49 113% 14 22 57%
Jönköpings län 28 28 0 % 17 12 -29%
Kronobergs län 17 19 12% 9 10 11%
Kalmar län 15 13 -13% 10 6 -40%
Gotlands län 2 2 0 % 1 1 0 %
Blekinge län 10 13 30% 4 9 125%
Skåne län 117 172 47% 70 72 3%
Hallands län 26 30 15% 12 11 -8%
Västra Götalands län 129 192 49% 70 77 10%
Värmlands län 23 32 39% 14 13 -7%
Örebro län 15 36 140% 10 13 30%
Västmanlands län 19 22 16% 7 14 100%
Dalarnas län 17 29 71% 9 15 67%
Gävleborgs län 25 32 28% 14 13 -7%
Västernorrlands län 13 29 123% 8 13 63%
Jämtlands län 10 8 -20% 6 7 17%
Västerbottens län 10 14 40% 7 5 -29%
Norrbottens län 21 15 -29% 9 9 0 %
Sverige 899 1 197 33% 477 529 11%