Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2019 Jan-aug 2020 Jan-aug 2021 Jan-aug 2022 Jan-aug 2023
Stockholms län 1 619 1 639 1 464 1 422 1 864
Uppsala län 141 149 116 130 176
Södermanlands län 116 132 97 101 146
Östergötlands län 133 120 99 121 178
Jönköpings län 93 115 87 84 129
Kronobergs län 62 73 67 68 72
Kalmar län 88 76 71 75 90
Gotlands län 18 16 15 7 16
Blekinge län 44 49 44 40 46
Skåne län 571 691 549 488 670
Hallands län 98 116 86 92 124
Västra Götalands län 584 674 573 510 742
Värmlands län 87 109 81 92 109
Örebro län 119 125 75 83 131
Västmanlands län 95 113 80 92 118
Dalarnas län 90 100 90 80 96
Gävleborgs län 105 103 94 84 120
Västernorrlands län 94 84 71 79 87
Jämtlands län 48 50 48 29 42
Västerbottens län 69 77 61 52 83
Norrbottens län 78 87 59 70 76
Sverige 4 352 4 698 3 927 3 799 5 115

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2022 Jan-aug 2023 Skillnad procent Aug 2022 Aug 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 799 5 115 35% 381 502 32%
Enskilda näringsverksamheter 206 335 63% 14 33 136%
Privatpersoner 41 37 -10% 1 2 100%
Summa 4 046 5 487 36% 396 537 36%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2022 Jan-aug 2023 Skillnad procent Aug 2022 Aug 2023 Skillnad procent
Stockholms län 1 422 1 864 31% 143 196 37%
Uppsala län 130 176 35% 12 19 58%
Södermanlands län 101 146 45% 16 18 13%
Östergötlands län 121 178 47% 12 18 50%
Jönköpings län 84 129 54% 10 7 -30%
Kronobergs län 68 72 6% 4 8 100%
Kalmar län 75 90 20% 13 10 -23%
Gotlands län 7 16 129% 0 1 .
Blekinge län 40 46 15% 3 7 133%
Skåne län 488 670 37% 47 71 51%
Hallands län 92 124 35% 8 9 13%
Västra Götalands län 510 742 45% 50 57 14%
Värmlands län 92 109 18% 10 7 -30%
Örebro län 83 131 58% 5 15 200%
Västmanlands län 92 118 28% 14 14 0 %
Dalarnas län 80 96 20% 7 10 43%
Gävleborgs län 84 120 43% 7 9 29%
Västernorrlands län 79 87 10% 12 8 -33%
Jämtlands län 29 42 45% 2 4 100%
Västerbottens län 52 83 60% 2 5 150%
Norrbottens län 70 76 9% 4 9 125%
Sverige 3 799 5 115 35% 381 502 32%