April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2019 Jan-apr 2020 Jan-apr 2021 Jan-apr 2022 Jan-apr 2023
Stockholms län 788 906 705 694 793
Uppsala län 79 81 63 57 91
Södermanlands län 61 61 54 42 64
Östergötlands län 76 68 59 52 93
Jönköpings län 51 73 43 48 62
Kronobergs län 36 38 35 37 38
Kalmar län 46 45 33 35 32
Gotlands län 11 10 10 2 6
Blekinge län 21 27 27 20 19
Skåne län 299 406 263 243 319
Hallands län 51 69 51 43 54
Västra Götalands län 290 378 274 267 368
Värmlands län 39 55 44 43 57
Örebro län 65 82 43 42 66
Västmanlands län 51 63 36 48 55
Dalarnas län 55 49 47 45 50
Gävleborgs län 46 56 45 48 54
Västernorrlands län 50 46 48 38 46
Jämtlands län 25 40 27 19 14
Västerbottens län 35 38 30 24 43
Norrbottens län 35 48 40 34 29
Sverige 2 210 2 639 1 977 1 881 2 353

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2022 Jan-apr 2023 Skillnad procent Apr 2022 Apr 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 881 2 353 25% 451 520 15%
Enskilda näringsverksamheter 126 151 20% 31 28 -10%
Privatpersoner 25 15 -40% 7 2 -71%
Summa 2 032 2 519 24% 489 550 12%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2022 Jan-apr 2023 Skillnad procent Apr 2022 Apr 2023 Skillnad procent
Stockholms län 694 793 14% 158 191 21%
Uppsala län 57 91 60% 19 18 -5%
Södermanlands län 42 64 52% 13 16 23%
Östergötlands län 52 93 79% 14 25 79%
Jönköpings län 48 62 29% 11 20 82%
Kronobergs län 37 38 3% 5 10 100%
Kalmar län 35 32 -9% 10 5 -50%
Gotlands län 2 6 200% 0 3 .
Blekinge län 20 19 -5% 3 2 -33%
Skåne län 243 319 31% 57 65 14%
Hallands län 43 54 26% 11 8 -27%
Västra Götalands län 267 368 38% 63 73 16%
Värmlands län 43 57 33% 8 8 0 %
Örebro län 42 66 57% 13 11 -15%
Västmanlands län 48 55 15% 15 11 -27%
Dalarnas län 45 50 11% 13 6 -54%
Gävleborgs län 48 54 13% 9 13 44%
Västernorrlands län 38 46 21% 10 9 -10%
Jämtlands län 19 14 -26% 6 5 -17%
Västerbottens län 24 43 79% 7 15 114%
Norrbottens län 34 29 -15% 6 6 0 %
Sverige 1 881 2 353 25% 451 520 15%