September

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2018 Jan-sep 2019 Jan-sep 2020
Stockholms län 1 458 1 504 1 743 1 815 1 761
Uppsala län 130 124 163 159 164
Södermanlands län 99 99 124 133 137
Östergötlands län 114 140 133 153 132
Jönköpings län 86 107 104 109 124
Kronobergs län 64 58 65 70 79
Kalmar län 95 72 89 99 80
Gotlands län 18 32 22 22 16
Blekinge län 36 57 59 48 53
Skåne län 581 627 669 650 729
Hallands län 106 103 117 107 123
Västra Götalands län 614 575 668 661 729
Värmlands län 131 92 130 105 116
Örebro län 110 102 144 135 133
Västmanlands län 51 104 104 114 123
Dalarnas län 76 112 113 95 107
Gävleborgs län 94 118 122 120 109
Västernorrlands län 91 100 111 101 90
Jämtlands län 45 54 50 50 52
Västerbottens län 72 81 89 80 86
Norrbottens län 98 105 100 83 94
Sverige 4 169 4 366 4 919 4 909 5 037

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-sep 2019 Jan-sep 2020 Skillnad procent Sept 2019 Sept 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 909 5 037 3% 557 339 -39%
Enskilda näringsverksamheter 531 421 -21% 58 30 -48%
Privatpersoner 134 54 -60% 3 6 100%
Dödsbon 79 0 . 0 0 .
Summa 5 653 5 512 -2% 618 375 -39%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2019 Jan-sep 2020 Skillnad procent Sept 2019 Sept 2020 Skillnad procent
Stockholms län 1 815 1 761 -3% 196 122 -38%
Uppsala län 159 164 3% 18 15 -17%
Södermanlands län 133 137 3% 17 5 -71%
Östergötlands län 153 132 -14% 20 12 -40%
Jönköpings län 109 124 14% 16 9 -44%
Kronobergs län 70 79 13% 8 6 -25%
Kalmar län 99 80 -19% 11 4 -64%
Gotlands län 22 16 -27% 4 0 -100%
Blekinge län 48 53 10% 4 4 0 %
Skåne län 650 729 12% 79 38 -52%
Hallands län 107 123 15% 9 7 -22%
Västra Götalands län 661 729 10% 77 55 -29%
Värmlands län 105 116 10% 18 7 -61%
Örebro län 135 133 -1% 16 8 -50%
Västmanlands län 114 123 8% 19 10 -47%
Dalarnas län 95 107 13% 5 7 40%
Gävleborgs län 120 109 -9% 15 6 -60%
Västernorrlands län 101 90 -11% 7 6 -14%
Jämtlands län 50 52 4% 2 2 0 %
Västerbottens län 80 86 8% 11 9 -18%
Norrbottens län 83 94 13% 5 7 40%
Sverige 4 909 5 037 3% 557 339 -39%