Oktober

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2016 Jan-okt 2017 Jan-okt 2018 Jan-okt 2019 Jan-okt 2020
Stockholms län 1 640 1 695 1 960 2 059 1 942
Uppsala län 146 138 184 183 179
Södermanlands län 113 110 134 148 145
Östergötlands län 125 149 157 177 149
Jönköpings län 98 119 117 120 142
Kronobergs län 69 64 75 78 85
Kalmar län 103 84 98 115 86
Gotlands län 18 35 25 25 20
Blekinge län 42 65 67 55 60
Skåne län 656 711 746 759 797
Hallands län 120 114 138 127 139
Västra Götalands län 686 640 734 758 793
Värmlands län 139 104 141 118 127
Örebro län 120 109 157 150 140
Västmanlands län 57 121 117 134 129
Dalarnas län 84 130 136 110 118
Gävleborgs län 106 142 142 137 118
Västernorrlands län 97 107 120 118 96
Jämtlands län 54 61 52 58 57
Västerbottens län 81 86 111 92 90
Norrbottens län 109 117 119 94 103
Sverige 4 663 4 901 5 530 5 615 5 515

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-okt 2019 Jan-okt 2020 Skillnad procent Okt 2019 Okt 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 615 5 515 -2% 706 453 -36%
Enskilda näringsverksamheter 616 465 -25% 85 40 -53%
Privatpersoner 142 56 -61% 8 2 -75%
Dödsbon 79 0 . 0 0 .
Summa 6 452 6 036 -6% 799 495 -38%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2019 Jan-okt 2020 Skillnad procent Okt 2019 Okt 2020 Skillnad procent
Stockholms län 2 059 1 942 -6% 244 171 -30%
Uppsala län 183 179 -2% 24 15 -38%
Södermanlands län 148 145 -2% 15 7 -53%
Östergötlands län 177 149 -16% 24 15 -38%
Jönköpings län 120 142 18% 11 17 55%
Kronobergs län 78 85 9% 8 6 -25%
Kalmar län 115 86 -25% 16 6 -63%
Gotlands län 25 20 -20% 3 4 33%
Blekinge län 55 60 9% 7 7 0 %
Skåne län 759 797 5% 109 60 -45%
Hallands län 127 139 9% 20 16 -20%
Västra Götalands län 758 793 5% 97 62 -36%
Värmlands län 118 127 8% 13 11 -15%
Örebro län 150 140 -7% 15 7 -53%
Västmanlands län 134 129 -4% 20 6 -70%
Dalarnas län 110 118 7% 15 11 -27%
Gävleborgs län 137 118 -14% 17 9 -47%
Västernorrlands län 118 96 -19% 17 6 -65%
Jämtlands län 58 57 -2% 8 5 -38%
Västerbottens län 92 90 -2% 12 3 -75%
Norrbottens län 94 103 10% 11 9 -18%
Sverige 5 615 5 515 -2% 706 453 -36%