November

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2016 Jan-nov 2017 Jan-nov 2018 Jan-nov 2019 Jan-nov 2020
Stockholms län 1 822 1 871 2 151 2 278 2 148
Uppsala län 159 159 200 202 199
Södermanlands län 130 127 159 159 156
Östergötlands län 142 161 180 199 164
Jönköpings län 113 135 136 135 159
Kronobergs län 73 71 91 85 92
Kalmar län 117 92 108 123 95
Gotlands län 20 39 27 32 20
Blekinge län 50 73 80 64 67
Skåne län 723 770 850 841 900
Hallands län 140 126 156 143 151
Västra Götalands län 761 728 831 835 866
Värmlands län 146 117 148 129 142
Örebro län 135 116 173 170 153
Västmanlands län 65 131 127 140 140
Dalarnas län 100 137 148 120 133
Gävleborgs län 118 152 158 146 134
Västernorrlands län 105 117 133 130 109
Jämtlands län 55 64 57 64 65
Västerbottens län 89 93 129 107 100
Norrbottens län 117 124 131 104 114
Sverige 5 180 5 403 6 173 6 206 6 107

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-nov 2019 Jan-nov 2020 Skillnad procent Nov 2019 Nov 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 206 6 107 -2% 591 568 -4%
Enskilda näringsverksamheter 686 503 -27% 70 37 -47%
Privatpersoner 152 60 -61% 10 4 -60%
Dödsbon 79 0 . 0 0 .
Summa 7 123 6 670 -6% 671 609 -9%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2019 Jan-nov 2020 Skillnad procent Nov 2019 Nov 2020 Skillnad procent
Stockholms län 2 278 2 148 -6% 219 195 -11%
Uppsala län 202 199 -1% 19 20 5%
Södermanlands län 159 156 -2% 11 11 0 %
Östergötlands län 199 164 -18% 22 14 -36%
Jönköpings län 135 159 18% 15 15 0 %
Kronobergs län 85 92 8% 7 7 0 %
Kalmar län 123 95 -23% 8 9 13%
Gotlands län 32 20 -38% 7 0 -100%
Blekinge län 64 67 5% 9 7 -22%
Skåne län 841 900 7% 82 97 18%
Hallands län 143 151 6% 16 12 -25%
Västra Götalands län 835 866 4% 77 73 -5%
Värmlands län 129 142 10% 11 14 27%
Örebro län 170 153 -10% 20 13 -35%
Västmanlands län 140 140 0 % 6 11 83%
Dalarnas län 120 133 11% 10 13 30%
Gävleborgs län 146 134 -8% 9 16 78%
Västernorrlands län 130 109 -16% 12 13 8%
Jämtlands län 64 65 2% 6 7 17%
Västerbottens län 107 100 -7% 15 10 -33%
Norrbottens län 104 114 10% 10 11 10%
Sverige 6 206 6 107 -2% 591 568 -4%