Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2016 Jan-mars 2017 Jan-mars 2018 Jan-mars 2019 Jan-mars 2020
Stockholms län 450 477 454 556 602
Uppsala län 40 54 50 59 59
Södermanlands län 35 37 30 42 36
Östergötlands län 40 55 48 53 45
Jönköpings län 29 39 31 39 53
Kronobergs län 25 17 21 29 31
Kalmar län 25 25 42 30 32
Gotlands län 6 10 10 11 3
Blekinge län 14 16 20 18 14
Skåne län 182 212 218 230 293
Hallands län 35 32 38 37 50
Västra Götalands län 192 207 202 211 268
Värmlands län 52 38 46 33 41
Örebro län 39 40 58 45 48
Västmanlands län 15 43 37 36 42
Dalarnas län 26 44 34 45 39
Gävleborgs län 24 34 28 32 43
Västernorrlands län 31 36 34 37 34
Jämtlands län 13 19 14 19 27
Västerbottens län 25 35 25 27 27
Norrbottens län 33 32 29 24 33
Sverige 1 331 1 502 1 469 1 613 1 820

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2019 Jan-mars 2020 Skillnad procent Mars 2019 Mars 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 613 1 820 13% 592 702 19%
Enskilda näringsverksamheter 152 188 24% 62 73 18%
Privatpersoner 88 26 -70% 18 4 -78%
Dödsbon 77 0 . 4 0 -100%
Summa 1 930 2 034 5% 676 779 15%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2019 Jan-mars 2020 Skillnad procent Mars 2019 Mars 2020 Skillnad procent
Stockholms län 556 602 8% 192 217 13%
Uppsala län 59 59 0 % 22 21 -5%
Södermanlands län 42 36 -14% 13 17 31%
Östergötlands län 53 45 -15% 22 17 -23%
Jönköpings län 39 53 36% 10 25 150%
Kronobergs län 29 31 7% 9 7 -22%
Kalmar län 30 32 7% 13 9 -31%
Gotlands län 11 3 -73% 3 1 -67%
Blekinge län 18 14 -22% 5 3 -40%
Skåne län 230 293 27% 85 129 52%
Hallands län 37 50 35% 11 20 82%
Västra Götalands län 211 268 27% 86 98 14%
Värmlands län 33 41 24% 17 24 41%
Örebro län 45 48 7% 18 21 17%
Västmanlands län 36 42 17% 11 16 45%
Dalarnas län 45 39 -13% 15 10 -33%
Gävleborgs län 32 43 34% 11 17 55%
Västernorrlands län 37 34 -8% 21 12 -43%
Jämtlands län 19 27 42% 6 12 100%
Västerbottens län 27 27 0 % 8 11 38%
Norrbottens län 24 33 38% 14 15 7%
Sverige 1 613 1 820 13% 592 702 19%