Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2016 Jan-maj 2017 Jan-maj 2018 Jan-maj 2019 Jan-maj 2020
Stockholms län 870 924 911 1 052 1 133
Uppsala län 86 78 109 93 115
Södermanlands län 55 62 66 78 97
Östergötlands län 66 92 77 94 85
Jönköpings län 51 77 60 66 85
Kronobergs län 42 34 33 40 45
Kalmar län 53 41 60 56 54
Gotlands län 14 18 12 14 11
Blekinge län 17 28 32 31 38
Skåne län 346 370 394 376 499
Hallands län 71 57 65 63 76
Västra Götalands län 368 346 379 362 475
Värmlands län 79 57 86 51 72
Örebro län 66 65 92 84 90
Västmanlands län 32 68 61 69 88
Dalarnas län 48 70 72 66 65
Gävleborgs län 48 68 62 66 70
Västernorrlands län 59 62 62 66 53
Jämtlands län 25 32 24 33 42
Västerbottens län 47 54 51 46 50
Norrbottens län 63 57 61 42 64
Sverige 2 506 2 660 2 769 2 848 3 307

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2019 Jan-maj 2020 Skillnad procent Maj 2019 Maj 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 848 3 307 16% 638 667 5%
Enskilda näringsverksamheter 308 295 -4% 78 43 -45%
Privatpersoner 104 36 -65% 8 6 -25%
Dödsbon 78 0 . 0 0 .
Summa 3 338 3 638 9% 724 716 -1%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2019 Jan-maj 2020 Skillnad procent Maj 2019 Maj 2020 Skillnad procent
Stockholms län 1 052 1 133 8% 264 227 -14%
Uppsala län 93 115 24% 14 34 143%
Södermanlands län 78 97 24% 17 36 112%
Östergötlands län 94 85 -10% 18 17 -6%
Jönköpings län 66 85 29% 15 12 -20%
Kronobergs län 40 45 13% 4 7 75%
Kalmar län 56 54 -4% 10 9 -10%
Gotlands län 14 11 -21% 3 1 -67%
Blekinge län 31 38 23% 10 11 10%
Skåne län 376 499 33% 77 93 21%
Hallands län 63 76 21% 12 7 -42%
Västra Götalands län 362 475 31% 72 97 35%
Värmlands län 51 72 41% 12 17 42%
Örebro län 84 90 7% 19 7 -63%
Västmanlands län 69 88 28% 18 25 39%
Dalarnas län 66 65 -2% 11 16 45%
Gävleborgs län 66 70 6% 20 14 -30%
Västernorrlands län 66 53 -20% 16 7 -56%
Jämtlands län 33 42 27% 8 2 -75%
Västerbottens län 46 50 9% 11 12 9%
Norrbottens län 42 64 52% 7 16 129%
Sverige 2 848 3 307 16% 638 667 5%