Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2016 Jan-juni 2017 Jan-juni 2018 Jan-juni 2019 Jan-juni 2020
Stockholms län 1 060 1 146 1 161 1 292 1 333
Uppsala län 104 95 125 118 131
Södermanlands län 71 78 86 85 106
Östergötlands län 81 101 93 106 95
Jönköpings län 56 86 70 75 95
Kronobergs län 46 40 43 50 57
Kalmar län 67 53 72 73 63
Gotlands län 15 23 17 15 14
Blekinge län 24 31 42 33 43
Skåne län 419 443 458 455 580
Hallands län 79 63 79 79 91
Västra Götalands län 445 425 471 450 545
Värmlands län 106 65 96 64 88
Örebro län 81 77 108 95 104
Västmanlands län 39 83 80 79 95
Dalarnas län 54 85 83 77 80
Gävleborgs län 60 87 83 81 89
Västernorrlands län 70 72 73 73 66
Jämtlands län 31 36 32 41 46
Västerbottens län 53 66 62 55 65
Norrbottens län 74 76 74 55 75
Sverige 3 035 3 231 3 408 3 451 3 861

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2019 Jan-juni 2020 Skillnad procent Juni 2019 Juni 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 451 3 861 12% 603 540 -10%
Enskilda näringsverksamheter 383 337 -12% 75 41 -45%
Privatpersoner 115 41 -64% 11 5 -55%
Dödsbon 78 0 . 0 0 .
Summa 4 027 4 239 5% 689 586 -15%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2019 Jan-juni 2020 Skillnad procent Juni 2019 Juni 2020 Skillnad procent
Stockholms län 1 292 1 333 3% 240 195 -19%
Uppsala län 118 131 11% 25 16 -36%
Södermanlands län 85 106 25% 7 8 14%
Östergötlands län 106 95 -10% 12 10 -17%
Jönköpings län 75 95 27% 9 10 11%
Kronobergs län 50 57 14% 10 12 20%
Kalmar län 73 63 -14% 17 9 -47%
Gotlands län 15 14 -7% 1 3 200%
Blekinge län 33 43 30% 2 5 150%
Skåne län 455 580 27% 79 76 -4%
Hallands län 79 91 15% 16 15 -6%
Västra Götalands län 450 545 21% 88 70 -20%
Värmlands län 64 88 38% 13 16 23%
Örebro län 95 104 9% 11 15 36%
Västmanlands län 79 95 20% 10 7 -30%
Dalarnas län 77 80 4% 11 14 27%
Gävleborgs län 81 89 10% 15 18 20%
Västernorrlands län 73 66 -10% 7 13 86%
Jämtlands län 41 46 12% 8 3 -63%
Västerbottens län 55 65 18% 9 14 56%
Norrbottens län 55 75 36% 13 11 -15%
Sverige 3 451 3 861 12% 603 540 -10%