Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Jan-juli 2018 Jan-juli 2019 Jan-juli 2020
Stockholms län 1 206 1 277 1 397 1 451 1 530
Uppsala län 109 104 138 127 141
Södermanlands län 82 88 99 102 117
Östergötlands län 98 112 108 120 108
Jönköpings län 66 92 82 87 107
Kronobergs län 54 45 49 57 65
Kalmar län 72 58 78 81 71
Gotlands län 15 26 21 17 14
Blekinge län 28 39 50 37 47
Skåne län 471 503 557 522 649
Hallands län 85 78 91 89 107
Västra Götalands län 487 479 542 515 617
Värmlands län 114 72 112 74 98
Örebro län 91 84 119 111 113
Västmanlands län 44 90 88 90 108
Dalarnas län 60 91 92 85 97
Gävleborgs län 67 100 95 94 98
Västernorrlands län 77 84 90 88 76
Jämtlands län 35 41 36 46 48
Västerbottens län 59 73 69 63 71
Norrbottens län 82 80 82 66 82
Sverige 3 402 3 616 3 995 3 922 4 364

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2019 Jan-juli 2020 Skillnad procent Juli 2019 Juli 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 922 4 364 11% 471 449 -5%
Enskilda näringsverksamheter 432 370 -14% 49 31 -37%
Privatpersoner 126 47 -63% 11 5 -55%
Dödsbon 79 0 . 1 0 -100%
Summa 4 559 4 781 5% 532 485 -9%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2019 Jan-juli 2020 Skillnad procent Juli 2019 Juli 2020 Skillnad procent
Stockholms län 1 451 1 530 5% 159 176 11%
Uppsala län 127 141 11% 9 9 0 %
Södermanlands län 102 117 15% 17 11 -35%
Östergötlands län 120 108 -10% 14 11 -21%
Jönköpings län 87 107 23% 12 8 -33%
Kronobergs län 57 65 14% 7 8 14%
Kalmar län 81 71 -12% 8 7 -13%
Gotlands län 17 14 -18% 2 0 -100%
Blekinge län 37 47 27% 4 3 -25%
Skåne län 522 649 24% 67 62 -7%
Hallands län 89 107 20% 10 14 40%
Västra Götalands län 515 617 20% 65 65 0 %
Värmlands län 74 98 32% 10 10 0 %
Örebro län 111 113 2% 16 8 -50%
Västmanlands län 90 108 20% 11 10 -9%
Dalarnas län 85 97 14% 8 17 113%
Gävleborgs län 94 98 4% 13 8 -38%
Västernorrlands län 88 76 -14% 15 9 -40%
Jämtlands län 46 48 4% 5 1 -80%
Västerbottens län 63 71 13% 8 5 -38%
Norrbottens län 66 82 24% 11 7 -36%
Sverige 3 922 4 364 11% 471 449 -5%