Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019 Jan 2020
Stockholms län 110 159 154 204 186
Uppsala län 8 24 17 24 29
Södermanlands län 8 14 5 14 11
Östergötlands län 9 22 17 14 15
Jönköpings län 11 10 13 18 16
Kronobergs län 2 2 8 11 9
Kalmar län 6 3 11 10 12
Gotlands län 0 3 6 2 1
Blekinge län 4 4 3 5 5
Skåne län 52 62 62 65 84
Hallands län 11 6 13 9 15
Västra Götalands län 57 60 73 61 85
Värmlands län 15 14 19 6 11
Örebro län 7 15 18 12 14
Västmanlands län 7 10 11 14 14
Dalarnas län 9 14 13 22 15
Gävleborgs län 5 9 7 10 15
Västernorrlands län 5 13 10 11 12
Jämtlands län 6 3 4 6 5
Västerbottens län 7 11 3 12 7
Norrbottens län 11 10 12 5 10
Sverige 350 468 479 535 571

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Skillnad procent Jan 2019 Jan 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 688 6 699 0% 535 571 7%
Enskilda näringsverksamheter 567 736 30% 37 64 73%
Privatpersoner 339 162 -52% 44 12 -73%
Dödsbon 211 79 -63% 36 0 -100%
Summa 7 805 7 676 -2% 652 647 -1%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Skillnad procent Jan 2019 Jan 2020 Skillnad procent
Stockholms län 2 318 2 454 6% 204 186 -9%
Uppsala län 209 223 7% 24 29 21%
Södermanlands län 180 169 -6% 14 11 -21%
Östergötlands län 196 209 7% 14 15 7%
Jönköpings län 152 147 -3% 18 16 -11%
Kronobergs län 97 90 -7% 11 9 -18%
Kalmar län 117 131 12% 10 12 20%
Gotlands län 28 34 21% 2 1 -50%
Blekinge län 85 69 -19% 5 5 0 %
Skåne län 925 922 -0% 65 84 29%
Hallands län 166 151 -9% 9 15 67%
Västra Götalands län 925 899 -3% 61 85 39%
Värmlands län 159 136 -14% 6 11 83%
Örebro län 185 184 -1% 12 14 17%
Västmanlands län 135 155 15% 14 14 0 %
Dalarnas län 157 129 -18% 22 15 -32%
Gävleborgs län 175 162 -7% 10 15 50%
Västernorrlands län 144 140 -3% 11 12 9%
Jämtlands län 61 70 15% 6 5 -17%
Västerbottens län 135 115 -15% 12 7 -42%
Norrbottens län 139 110 -21% 5 10 100%
Sverige 6 688 6 699 0% 535 571 7%