VIKTIG INFORMATION

Vi har för närvarande driftstörningar hos vår leverantör som påverkar vissa av våra tjänster. Vi beklagar detta och tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information läs detta pressmeddelande.

Januari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan 2016 Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019 Jan 2020
Stockholms län 110 159 154 204 186
Uppsala län 8 24 17 24 29
Södermanlands län 8 14 5 14 11
Östergötlands län 9 22 17 14 15
Jönköpings län 11 10 13 18 16
Kronobergs län 2 2 8 11 9
Kalmar län 6 3 11 10 12
Gotlands län 0 3 6 2 1
Blekinge län 4 4 3 5 5
Skåne län 52 62 62 65 84
Hallands län 11 6 13 9 15
Västra Götalands län 57 60 73 61 85
Värmlands län 15 14 19 6 11
Örebro län 7 15 18 12 14
Västmanlands län 7 10 11 14 14
Dalarnas län 9 14 13 22 15
Gävleborgs län 5 9 7 10 15
Västernorrlands län 5 13 10 11 12
Jämtlands län 6 3 4 6 5
Västerbottens län 7 11 3 12 7
Norrbottens län 11 10 12 5 10
Sverige 350 468 479 535 571

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Skillnad procent Jan 2019 Jan 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 688 6 699 0% 535 571 7%
Enskilda näringsverksamheter 567 736 30% 37 64 73%
Privatpersoner 339 162 -52% 44 12 -73%
Dödsbon 211 79 -63% 36 0 -100%
Summa 7 805 7 676 -2% 652 647 -1%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-dec 2018 Jan-dec 2019 Skillnad procent Jan 2019 Jan 2020 Skillnad procent
Stockholms län 2 318 2 454 6% 204 186 -9%
Uppsala län 209 223 7% 24 29 21%
Södermanlands län 180 169 -6% 14 11 -21%
Östergötlands län 196 209 7% 14 15 7%
Jönköpings län 152 147 -3% 18 16 -11%
Kronobergs län 97 90 -7% 11 9 -18%
Kalmar län 117 131 12% 10 12 20%
Gotlands län 28 34 21% 2 1 -50%
Blekinge län 85 69 -19% 5 5 0 %
Skåne län 925 922 -0% 65 84 29%
Hallands län 166 151 -9% 9 15 67%
Västra Götalands län 925 899 -3% 61 85 39%
Värmlands län 159 136 -14% 6 11 83%
Örebro län 185 184 -1% 12 14 17%
Västmanlands län 135 155 15% 14 14 0 %
Dalarnas län 157 129 -18% 22 15 -32%
Gävleborgs län 175 162 -7% 10 15 50%
Västernorrlands län 144 140 -3% 11 12 9%
Jämtlands län 61 70 15% 6 5 -17%
Västerbottens län 135 115 -15% 12 7 -42%
Norrbottens län 139 110 -21% 5 10 100%
Sverige 6 688 6 699 0% 535 571 7%