Februari

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2016 Jan-feb 2017 Jan-feb 2018 Jan-feb 2019 Jan-feb 2020
Stockholms län 249 316 284 364 385
Uppsala län 19 40 29 37 38
Södermanlands län 19 29 21 29 19
Östergötlands län 23 39 35 31 28
Jönköpings län 20 29 23 29 28
Kronobergs län 12 10 15 20 24
Kalmar län 19 13 25 17 23
Gotlands län 4 8 10 8 2
Blekinge län 8 12 10 13 11
Skåne län 114 125 133 145 164
Hallands län 26 13 24 26 30
Västra Götalands län 121 133 117 125 170
Värmlands län 31 25 35 16 17
Örebro län 22 28 34 27 27
Västmanlands län 14 24 25 25 26
Dalarnas län 19 24 24 30 29
Gävleborgs län 13 18 16 21 26
Västernorrlands län 17 23 23 16 22
Jämtlands län 8 6 7 13 15
Västerbottens län 15 18 17 19 16
Norrbottens län 25 19 19 10 18
Sverige 798 952 926 1 021 1 118

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-feb 2019 Jan-feb 2020 Skillnad procent Feb 2019 Feb 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 021 1 118 10% 486 547 13%
Enskilda näringsverksamheter 90 115 28% 53 51 -4%
Privatpersoner 70 22 -69% 26 10 -62%
Dödsbon 73 0 . 37 0 -100%
Summa 1 254 1 255 0% 602 608 1%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-feb 2019 Jan-feb 2020 Skillnad procent Feb 2019 Feb 2020 Skillnad procent
Stockholms län 364 385 6% 160 199 24%
Uppsala län 37 38 3% 13 9 -31%
Södermanlands län 29 19 -34% 15 8 -47%
Östergötlands län 31 28 -10% 17 13 -24%
Jönköpings län 29 28 -3% 11 12 9%
Kronobergs län 20 24 20% 9 15 67%
Kalmar län 17 23 35% 7 11 57%
Gotlands län 8 2 -75% 6 1 -83%
Blekinge län 13 11 -15% 8 6 -25%
Skåne län 145 164 13% 80 80 0 %
Hallands län 26 30 15% 17 15 -12%
Västra Götalands län 125 170 36% 64 85 33%
Värmlands län 16 17 6% 10 6 -40%
Örebro län 27 27 0 % 15 13 -13%
Västmanlands län 25 26 4% 11 12 9%
Dalarnas län 30 29 -3% 8 14 75%
Gävleborgs län 21 26 24% 11 11 0 %
Västernorrlands län 16 22 38% 5 10 100%
Jämtlands län 13 15 15% 7 10 43%
Västerbottens län 19 16 -16% 7 9 29%
Norrbottens län 10 18 80% 5 8 60%
Sverige 1 021 1 118 10% 486 547 13%