Augusti

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2016 Jan-aug 2017 Jan-aug 2018 Jan-aug 2019 Jan-aug 2020
Stockholms län 1 319 1 370 1 559 1 619 1 631
Uppsala län 119 115 147 141 149
Södermanlands län 88 92 110 116 132
Östergötlands län 104 118 118 133 119
Jönköpings län 75 96 91 93 114
Kronobergs län 57 51 57 62 73
Kalmar län 86 64 82 88 76
Gotlands län 16 27 22 18 15
Blekinge län 32 48 54 44 49
Skåne län 531 560 611 571 685
Hallands län 90 93 107 98 116
Västra Götalands län 550 522 616 584 669
Värmlands län 119 82 120 87 109
Örebro län 98 91 130 119 124
Västmanlands län 48 93 98 95 112
Dalarnas län 71 104 101 90 100
Gävleborgs län 73 112 109 105 103
Västernorrlands län 85 91 99 94 83
Jämtlands län 42 43 42 48 50
Västerbottens län 61 76 80 69 76
Norrbottens län 92 91 92 78 86
Sverige 3 756 3 939 4 445 4 352 4 671

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-aug 2019 Jan-aug 2020 Skillnad procent Aug 2019 Aug 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 352 4 671 7% 430 284 -34%
Enskilda näringsverksamheter 473 392 -17% 41 23 -44%
Privatpersoner 131 48 -63% 5 1 -80%
Dödsbon 79 0 . 0 0 .
Summa 5 035 5 111 2% 476 308 -35%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-aug 2019 Jan-aug 2020 Skillnad procent Aug 2019 Aug 2020 Skillnad procent
Stockholms län 1 619 1 631 1% 168 90 -46%
Uppsala län 141 149 6% 14 8 -43%
Södermanlands län 116 132 14% 14 15 7%
Östergötlands län 133 119 -11% 13 10 -23%
Jönköpings län 93 114 23% 6 7 17%
Kronobergs län 62 73 18% 5 8 60%
Kalmar län 88 76 -14% 7 5 -29%
Gotlands län 18 15 -17% 1 1 0 %
Blekinge län 44 49 11% 7 2 -71%
Skåne län 571 685 20% 49 33 -33%
Hallands län 98 116 18% 9 7 -22%
Västra Götalands län 584 669 15% 69 49 -29%
Värmlands län 87 109 25% 13 11 -15%
Örebro län 119 124 4% 8 9 13%
Västmanlands län 95 112 18% 5 4 -20%
Dalarnas län 90 100 11% 5 3 -40%
Gävleborgs län 105 103 -2% 11 5 -55%
Västernorrlands län 94 83 -12% 6 7 17%
Jämtlands län 48 50 4% 2 2 0 %
Västerbottens län 69 76 10% 6 5 -17%
Norrbottens län 78 86 10% 12 3 -75%
Sverige 4 352 4 671 7% 430 284 -34%