April

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2016 Jan-apr 2017 Jan-apr 2018 Jan-apr 2019 Jan-apr 2020
Stockholms län 680 688 693 788 887
Uppsala län 63 66 87 79 81
Södermanlands län 46 52 43 61 60
Östergötlands län 50 70 62 76 67
Jönköpings län 39 56 45 51 73
Kronobergs län 35 23 27 36 37
Kalmar län 34 31 52 46 44
Gotlands län 10 13 10 11 10
Blekinge län 15 22 26 21 27
Skåne län 262 275 315 299 402
Hallands län 53 43 52 51 67
Västra Götalands län 286 262 291 290 367
Värmlands län 69 42 63 39 55
Örebro län 49 55 70 65 83
Västmanlands län 20 56 47 51 63
Dalarnas län 34 57 50 55 49
Gävleborgs län 33 52 38 46 56
Västernorrlands län 39 47 50 50 45
Jämtlands län 18 23 18 25 40
Västerbottens län 36 42 36 35 39
Norrbottens län 43 43 42 35 45
Sverige 1 914 2 018 2 117 2 210 2 597

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-apr 2019 Jan-apr 2020 Skillnad procent Apr 2019 Apr 2020 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 210 2 597 18% 597 777 30%
Enskilda näringsverksamheter 230 250 9% 78 62 -21%
Privatpersoner 96 31 -68% 8 5 -38%
Dödsbon 78 0 . 1 0 -100%
Summa 2 614 2 878 10% 684 844 23%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-apr 2019 Jan-apr 2020 Skillnad procent Apr 2019 Apr 2020 Skillnad procent
Stockholms län 788 887 13% 232 285 23%
Uppsala län 79 81 3% 20 22 10%
Södermanlands län 61 60 -2% 19 24 26%
Östergötlands län 76 67 -12% 23 22 -4%
Jönköpings län 51 73 43% 12 20 67%
Kronobergs län 36 37 3% 7 6 -14%
Kalmar län 46 44 -4% 16 12 -25%
Gotlands län 11 10 -9% 0 7 .
Blekinge län 21 27 29% 3 13 333%
Skåne län 299 402 34% 69 109 58%
Hallands län 51 67 31% 14 17 21%
Västra Götalands län 290 367 27% 79 99 25%
Värmlands län 39 55 41% 6 14 133%
Örebro län 65 83 28% 20 35 75%
Västmanlands län 51 63 24% 15 21 40%
Dalarnas län 55 49 -11% 10 10 0 %
Gävleborgs län 46 56 22% 14 13 -7%
Västernorrlands län 50 45 -10% 13 11 -15%
Jämtlands län 25 40 60% 6 13 117%
Västerbottens län 35 39 11% 8 12 50%
Norrbottens län 35 45 29% 11 12 9%
Sverige 2 210 2 597 18% 597 777 30%