Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

September

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2015 Jan-sep 2016 Jan-sep 2017 Jan-sep 2018 Jan-sep 2019
Stockholms län 1 395 1 458 1 504 1 743 1 803
Uppsala län 152 130 124 163 158
Södermanlands län 104 99 99 124 133
Östergötlands län 128 114 140 133 152
Jönköpings län 111 86 107 104 105
Kronobergs län 58 64 58 65 70
Kalmar län 87 95 72 89 98
Gotlands län 24 18 32 22 22
Blekinge län 39 36 57 59 48
Skåne län 693 581 627 669 645
Hallands län 115 106 103 117 105
Västra Götalands län 661 614 576 668 658
Värmlands län 109 131 92 130 104
Örebro län 100 110 102 144 134
Västmanlands län 92 51 104 104 114
Dalarnas län 104 76 112 113 95
Gävleborgs län 116 94 118 122 119
Västernorrlands län 90 91 100 111 101
Jämtlands län 59 45 54 50 50
Västerbottens län 76 72 81 89 79
Norrbottens län 96 98 105 100 82
Sverige 4 409 4 169 4 367 4 919 4 875

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-sep 2018 Jan-sep 2019 Skillnad procent Sept 2018 Sept 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 4 919 4 875 -1% 474 521 10%
Enskilda näringsverksamheter 413 532 29% 42 58 38%
Privatpersoner 209 134 -36% 25 3 -88%
Dödsbon 143 79 -45% 19 0 -100%
Summa 5 684 5 620 -1% 560 582 4%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-sep 2018 Jan-sep 2019 Skillnad procent Sept 2018 Sept 2019 Skillnad procent
Stockholms län 1 743 1 803 3% 184 184 0 %
Uppsala län 163 158 -3% 16 17 6%
Södermanlands län 124 133 7% 14 17 21%
Östergötlands län 133 152 14% 15 19 27%
Jönköpings län 104 105 1% 13 12 -8%
Kronobergs län 65 70 8% 8 8 0 %
Kalmar län 89 98 10% 7 10 43%
Gotlands län 22 22 0 % 0 4 .
Blekinge län 59 48 -19% 5 4 -20%
Skåne län 669 645 -4% 58 73 26%
Hallands län 117 105 -10% 10 7 -30%
Västra Götalands län 668 658 -1% 52 74 42%
Värmlands län 130 104 -20% 10 17 70%
Örebro län 144 134 -7% 14 15 7%
Västmanlands län 104 114 10% 6 19 217%
Dalarnas län 113 95 -16% 12 5 -58%
Gävleborgs län 122 119 -2% 13 14 8%
Västernorrlands län 111 101 -9% 12 6 -50%
Jämtlands län 50 50 0 % 8 2 -75%
Västerbottens län 89 79 -11% 9 10 11%
Norrbottens län 100 82 -18% 8 4 -50%
Sverige 4 919 4 875 -1% 474 521 10%