Oktober

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2015 Jan-okt 2016 Jan-okt 2017 Jan-okt 2018 Jan-okt 2019
Stockholms län 1 571 1 640 1 695 1 960 2 043
Uppsala län 166 146 138 184 181
Södermanlands län 111 113 110 134 147
Östergötlands län 154 125 149 157 175
Jönköpings län 119 98 119 117 120
Kronobergs län 62 69 64 75 77
Kalmar län 104 103 84 98 115
Gotlands län 24 18 35 25 25
Blekinge län 48 42 65 67 55
Skåne län 778 656 711 746 758
Hallands län 132 120 114 138 126
Västra Götalands län 717 686 641 734 750
Värmlands län 126 139 104 141 118
Örebro län 117 120 109 157 150
Västmanlands län 100 57 121 117 132
Dalarnas län 114 84 130 136 109
Gävleborgs län 144 106 142 142 135
Västernorrlands län 97 97 107 120 116
Jämtlands län 64 54 61 52 58
Västerbottens län 85 81 86 111 90
Norrbottens län 108 109 117 119 93
Sverige 4 941 4 663 4 902 5 530 5 573

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-okt 2018 Jan-okt 2019 Skillnad procent Okt 2018 Okt 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 5 530 5 573 1% 611 662 8%
Enskilda näringsverksamheter 462 612 32% 49 81 65%
Privatpersoner 254 143 -44% 45 9 -80%
Dödsbon 155 79 -49% 12 0 -100%
Summa 6 401 6 407 0% 717 752 5%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-okt 2018 Jan-okt 2019 Skillnad procent Okt 2018 Okt 2019 Skillnad procent
Stockholms län 1 960 2 043 4% 217 228 5%
Uppsala län 184 181 -2% 21 22 5%
Södermanlands län 134 147 10% 10 14 40%
Östergötlands län 157 175 11% 24 22 -8%
Jönköpings län 117 120 3% 13 11 -15%
Kronobergs län 75 77 3% 10 7 -30%
Kalmar län 98 115 17% 9 16 78%
Gotlands län 25 25 0 % 3 3 0 %
Blekinge län 67 55 -18% 8 7 -13%
Skåne län 746 758 2% 77 107 39%
Hallands län 138 126 -9% 21 19 -10%
Västra Götalands län 734 750 2% 66 89 35%
Värmlands län 141 118 -16% 11 13 18%
Örebro län 157 150 -4% 13 15 15%
Västmanlands län 117 132 13% 13 18 38%
Dalarnas län 136 109 -20% 23 14 -39%
Gävleborgs län 142 135 -5% 20 15 -25%
Västernorrlands län 120 116 -3% 9 14 56%
Jämtlands län 52 58 12% 2 8 300%
Västerbottens län 111 90 -19% 22 10 -55%
Norrbottens län 119 93 -22% 19 10 -47%
Sverige 5 530 5 573 1% 611 662 8%