November

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2015 Jan-nov 2016 Jan-nov 2017 Jan-nov 2018 Jan-nov 2019
Stockholms län 1 764 1 822 1 871 2 151 2 269
Uppsala län 186 159 159 200 202
Södermanlands län 128 130 127 159 159
Östergötlands län 165 142 161 180 199
Jönköpings län 131 113 135 136 135
Kronobergs län 72 73 71 91 85
Kalmar län 115 117 92 108 123
Gotlands län 26 20 39 27 32
Blekinge län 51 50 73 80 64
Skåne län 864 723 770 850 836
Hallands län 147 140 126 156 143
Västra Götalands län 810 761 728 831 836
Värmlands län 143 146 117 148 129
Örebro län 126 135 116 173 170
Västmanlands län 109 65 131 127 140
Dalarnas län 126 100 137 148 120
Gävleborgs län 160 118 152 158 146
Västernorrlands län 103 105 117 133 131
Jämtlands län 69 55 64 57 64
Västerbottens län 95 89 93 129 107
Norrbottens län 117 117 124 131 104
Sverige 5 507 5 180 5 403 6 173 6 194

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-nov 2018 Jan-nov 2019 Skillnad procent Nov 2018 Nov 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 6 173 6 194 0% 643 577 -10%
Enskilda näringsverksamheter 518 690 33% 56 72 29%
Privatpersoner 308 152 -51% 54 10 -81%
Dödsbon 186 79 -58% 31 0 -100%
Summa 7 185 7 115 -1% 784 659 -16%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-nov 2018 Jan-nov 2019 Skillnad procent Nov 2018 Nov 2019 Skillnad procent
Stockholms län 2 151 2 269 5% 191 210 10%
Uppsala län 200 202 1% 16 19 19%
Södermanlands län 159 159 0 % 25 11 -56%
Östergötlands län 180 199 11% 23 22 -4%
Jönköpings län 136 135 -1% 19 15 -21%
Kronobergs län 91 85 -7% 16 7 -56%
Kalmar län 108 123 14% 10 8 -20%
Gotlands län 27 32 19% 2 7 250%
Blekinge län 80 64 -20% 13 9 -31%
Skåne län 850 836 -2% 104 77 -26%
Hallands län 156 143 -8% 18 16 -11%
Västra Götalands län 831 836 1% 97 77 -21%
Värmlands län 148 129 -13% 7 11 57%
Örebro län 173 170 -2% 16 20 25%
Västmanlands län 127 140 10% 10 6 -40%
Dalarnas län 148 120 -19% 12 10 -17%
Gävleborgs län 158 146 -8% 16 9 -44%
Västernorrlands län 133 131 -2% 13 12 -8%
Jämtlands län 57 64 12% 5 6 20%
Västerbottens län 129 107 -17% 18 15 -17%
Norrbottens län 131 104 -21% 12 10 -17%
Sverige 6 173 6 194 0% 643 577 -10%