Mars

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2015 Jan-mars 2016 Jan-mars 2017 Jan-mars 2018 Jan-mars 2019
Stockholms län 459 450 477 454 538
Uppsala län 62 40 54 50 56
Södermanlands län 40 35 37 30 41
Östergötlands län 41 40 55 48 51
Jönköpings län 43 29 39 31 38
Kronobergs län 14 25 17 21 29
Kalmar län 32 25 25 42 28
Gotlands län 12 6 10 10 11
Blekinge län 7 14 16 20 17
Skåne län 222 182 212 218 224
Hallands län 39 35 32 38 37
Västra Götalands län 208 192 207 202 206
Värmlands län 41 52 38 46 33
Örebro län 39 39 40 58 41
Västmanlands län 36 15 43 37 33
Dalarnas län 36 26 44 34 43
Gävleborgs län 37 24 34 28 32
Västernorrlands län 32 31 36 34 35
Jämtlands län 23 13 19 14 19
Västerbottens län 33 25 35 25 26
Norrbottens län 30 33 32 29 21
Sverige 1 486 1 331 1 502 1 469 1 559

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-mars 2018 Jan-mars 2019 Skillnad procent Mars 2018 Mars 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 1 469 1 559 6% 543 538 -1%
Enskilda näringsverksamheter 128 150 17% 41 59 44%
Privatpersoner 74 87 18% 25 17 -32%
Dödsbon 42 77 83% 12 4 -67%
Summa 1 713 1 873 9% 621 618 -0%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-mars 2018 Jan-mars 2019 Skillnad procent Mars 2018 Mars 2019 Skillnad procent
Stockholms län 454 538 19% 170 174 2%
Uppsala län 50 56 12% 21 19 -10%
Södermanlands län 30 41 37% 9 12 33%
Östergötlands län 48 51 6% 13 20 54%
Jönköpings län 31 38 23% 8 9 13%
Kronobergs län 21 29 38% 6 9 50%
Kalmar län 42 28 -33% 17 11 -35%
Gotlands län 10 11 10% 0 3 .
Blekinge län 20 17 -15% 10 4 -60%
Skåne län 218 224 3% 85 79 -7%
Hallands län 38 37 -3% 14 11 -21%
Västra Götalands län 202 206 2% 85 81 -5%
Värmlands län 46 33 -28% 11 17 55%
Örebro län 58 41 -29% 24 14 -42%
Västmanlands län 37 33 -11% 12 8 -33%
Dalarnas län 34 43 26% 10 13 30%
Gävleborgs län 28 32 14% 12 11 -8%
Västernorrlands län 34 35 3% 11 19 73%
Jämtlands län 14 19 36% 7 6 -14%
Västerbottens län 25 26 4% 8 7 -13%
Norrbottens län 29 21 -28% 10 11 10%
Sverige 1 469 1 559 6% 543 538 -1%