Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2015 Jan-maj 2016 Jan-maj 2017 Jan-maj 2018 Jan-maj 2019
Stockholms län 829 870 924 911 1 030
Uppsala län 97 86 78 109 93
Södermanlands län 73 55 62 66 78
Östergötlands län 75 66 92 77 94
Jönköpings län 70 51 77 60 66
Kronobergs län 27 42 34 33 40
Kalmar län 53 53 41 60 56
Gotlands län 14 14 18 12 14
Blekinge län 23 17 28 32 28
Skåne län 398 346 370 394 370
Hallands län 66 71 57 65 63
Västra Götalands län 380 368 346 379 354
Värmlands län 73 79 57 86 52
Örebro län 70 66 65 92 83
Västmanlands län 62 32 68 61 68
Dalarnas län 65 48 70 72 66
Gävleborgs län 59 48 68 62 65
Västernorrlands län 57 59 62 62 66
Jämtlands län 41 25 32 24 32
Västerbottens län 52 47 54 51 46
Norrbottens län 56 63 57 61 41
Sverige 2 640 2 506 2 660 2 769 2 805

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2018 Jan-maj 2019 Skillnad procent Maj 2018 Maj 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 769 2 805 1% 652 594 -9%
Enskilda näringsverksamheter 239 302 26% 54 71 31%
Privatpersoner 122 104 -15% 32 8 -75%
Dödsbon 74 78 5% 15 0 -100%
Summa 3 204 3 289 3% 753 673 -11%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2018 Jan-maj 2019 Skillnad procent Maj 2018 Maj 2019 Skillnad procent
Stockholms län 911 1 030 13% 218 242 11%
Uppsala län 109 93 -15% 22 14 -36%
Södermanlands län 66 78 18% 23 17 -26%
Östergötlands län 77 94 22% 15 18 20%
Jönköpings län 60 66 10% 15 15 0 %
Kronobergs län 33 40 21% 6 4 -33%
Kalmar län 60 56 -7% 8 10 25%
Gotlands län 12 14 17% 2 3 50%
Blekinge län 32 28 -13% 6 7 17%
Skåne län 394 370 -6% 79 71 -10%
Hallands län 65 63 -3% 13 12 -8%
Västra Götalands län 379 354 -7% 88 64 -27%
Värmlands län 86 52 -40% 23 12 -48%
Örebro län 92 83 -10% 22 18 -18%
Västmanlands län 61 68 11% 14 17 21%
Dalarnas län 72 66 -8% 22 11 -50%
Gävleborgs län 62 65 5% 24 19 -21%
Västernorrlands län 62 66 6% 12 16 33%
Jämtlands län 24 32 33% 6 7 17%
Västerbottens län 51 46 -10% 15 11 -27%
Norrbottens län 61 41 -33% 19 6 -68%
Sverige 2 769 2 805 1% 652 594 -9%